AVÍZO: Šance pro mladé novináře z východních Čech

V Lánově u Vrchlabí proběhne ve čtvrtek 20. října od 15 do 18 hodin konkurz na redaktory a moderátory dětského Radia Kulíšek. Do zasedací místnosti obecního úřadu mohou přijít chlapci a děvčata od 12 do 17 let. Účastníci konkurzu si připraví krátký mluvený projev a přinesou ukázku slohové práce nebo materiálu publikovaného ve školním časopise. Kdo uspěje, bude moci psát reportáže, které se mj. zveřejňují i na webové stránce Portálu ČT24 v sekci Vaše zprávy (projekt Digináves).

Dětští autoři z Radia Kulíšek dále přispívají do internetového Krkonošského turistického vysílání a do regionálních médií.

Jana Tauchmanová, Lánov