Archeologové v Brně objevili základy dosud neznámé rotundy

Brno - Archeologové v Brně na ulici Vídeňská objevili základy dosud neznámé románské rotundy. Podle odborníků jde o jeden z nejvýznamnějších archeologických nálezů v regionu, které se vážou k počátkům české státnosti. Kolem rotundy bylo odhaleno i pohřebiště, archeologové zatím odkryli 300 hrobů.

Základy rotundy představují významný nález. „Zásadním způsobem dokresluje ranou historii Brna. Můžeme ji přiřadit ke dvěma dalším stavbám shodného charakteru, tedy k rotundě Panny Marie, která se našla na Starém Brně v místě předpokládaného brněnského hradu. Další taková stavba na Moravě je jen rotunda svaté Kateřiny ve Znojmě,“ řekl archeolog a ředitel společnosti Archaia Brno David Merta. Obě jmenované stavby jsou přitom jedněmi z nejstarších církevních staveb na území Moravy. 

Z rotundy samotné se nezachovalo prakticky nic. „Dochovaná mocnost zdiva už je jen nějakých 20 centimetrů, ale nejedná se o původní základové zdivo, nýbrž o negativ zdiva,“ vysvětlila vedoucí archeologického výzkumu Lenka Sedláčková. Ze stavby se tak nedochoval samotný kamenný základ, ale jen díra po něm, vyplněná jiným materiálem. Původní zdivo bylo během staletí rozebráno a pravděpodobně použito jako stavební materiál. „Bohužel nejsme ani schopni říci, komu byla rotunda zasvěcena. Jeví se ale, že byla současná s okolním pohřebištěm,“ dodala Sedláčková. 

Hovoří vedoucí archeologického výzkumu Lenka Sedláčková (zdroj: ČT24)

Tři stovky hrobů, které archeologové odkryli v okolí rotundy, datují do druhé poloviny 11. století. Hroby byly orientovány směrem k rotundě, jedná se tak zřejmě o jeden z prvních hřbitovů s vlastní sakrální stavbou. „Nálezy jsou vyzdvihovány - kosterní pozůstatky předáváme antropologům ke zkoumání, ostatní artefakty budou ošetřeny a předány do muzea,“ uvedl Merta s tím, že výzkum by měl probíhat ještě zhruba měsíc. 

V místě, kde dnes pracují archeologové, má v budoucnu vyrůst moderní bytový dům. Co bude dál s rotundou, musí rozhodnout odborníci. „Jednání teprve proběhnou, měl by to řešit stavební úřad spolu s památkáři,“ řekl Merta. „Rotunda by ale měla být zachována. Její historický význam je natolik velký, že by tady měla zůstat,“ uzavřel archeolog.

Hovoří ředitel společnosti Archaia Brno David Merta (zdroj: ČT24)

Nález přinesl nové poznatky o počátcích Brna 

Lokalita, kde archeologové rotundu našli, se nachází v místech, v nichž podle letos vydaných Dějin Brna zřejmě leželo raně středověké Brno s přemyslovským hradem. V minulosti přitom mnozí badatelé hledali počátky města spíše kolem petrovského návrší a dnešního užšího centra. Příležitostné archeologické nálezy i záchranné výzkumy nasvědčují tomu, že původní přemyslovský hrad ovládal brod přes řeku Svratku. Pokud nešlo o samotný hrad, mohlo jít o část předhradí.  

  • Archeologové jen letos odkryli více než 170 hrobů zdroj: Archaia Brno
  • Dva z nalezených hrobů zdroj: Archaia Brno
Vydáno pod