Balon poprvé vzlétl již 74 let před bratry Montgolfierovými

Lisabon - Francouzským bratrům Montgolfierovým je všeobecně připisováno světové prvenství letu horkovzdušného balonu z června 1783. Již 74 let před nimi se ale balon poprvé vznesl v Lisabonu. 8. srpna 1709 se to podařilo portugalskému mnichovi Bartolomeu de Gusmaovi, jehož balon s názvem Passarola se vznesl do výše asi čtyř metrů. Tento první zdokumentovaný pokus o překonání gravitace člověkem ale vlivem inkvizice upadl v zapomnění. Podle některých údajů ale byly létací balony používány již dříve, například v Číně.

Tehdy pouze třiadvacetiletý jezuitský kněz brazilského původu Bartolomeu Lourenço de Gusmao předvedl svůj pokus v jednom sále paláce krále Jana V. v Lisabonu. Dobové prameny se sice rozcházejí v tom, zda šlo jen o model, či zda zvídavý duchovní skutečně předvedl pilotovaný let (podle některých tvrzení letěl Gusmao vícekrát), jisté však je, že Portugalec toho roku balon skutečně oficiálně úspěšně předvedl. Jeden z kronikářů napsal: „Zařízení se skládalo z malé lodičky korytovitého tvaru zahalené do plachtoviny. Společně s různými destiláty a dalšími doplňky nechal člun vzlétnout…“

První pokus skočil požárem

Nejčastěji se uvádí, že mnich vypustil malý model, který vzlétl asi čtyři metry, přeletěl místnost, nakonec se ale vzňal. Vztlak balonu zajišťoval oheň hořící v hliněné nádobce, která byla umístěna v dřevěné misce podvěšené pod balonem. „Lodička se vznesla něco málo do výšky, zastavila se u stěny a pak spadla na podlahu a vznikl požár… Jeho Milost byla tak laskava, že z toho nevyvodila žádné důsledky,“ napsal kronikář.

  • Passarola
    Passarola autor: ČT24, zdroj: ČT24
  • Gusmao předvádí svůj pokus před portugalským králem
    Gusmao předvádí svůj pokus před portugalským králem zdroj: danielmitsui.tripod.com

Celou balonovou kratochvíli zvěčnil tehdy portugalský dvorní malíř Bernardino de Sousa Pereira, na jehož obraze stojí mnich pod letícím modelem balonu, zatímco panstvo s údivem přihlíží. Životní příběh Gusmaa zpracoval v roce 1987 ve svém románu Baltasar a Blimunda portugalský spisovatel a nositel Nobelovy ceny za literaturu José Saramago.

Vynálezce zemřel v zapomnění

Bartolomeo de Gusmao se narodil v prosinci 1685 v Brazílii, patřící tehdy Portugalsku. Dostal církevní vychování a už jako jezuitský mnich odcestoval do Lisabonu, kde se zabýval pokusy s létáním. Král Jan V. byl průkopníkovi vzduchoplavby zpočátku příznivě nakloněný, jenže svatá inkvizice měla kritičtější názor. Gusmao, který pokračoval v dalších pokusech, nakonec zemřel v listopadu 1724 ve věku 38 let jako zapomenutý uprchlík v sousedním Španělsku.

Historie balonů sahá až do staré Číny

Staré zprávy o používání horkovzdušných balonů pocházejí především z Číny a Mongolska, ale také z antického Řecka a Říma. Jakési balony v podobě bojových draků prý používali při bojích s Římany Dákové, kteří žili přibližně na území dnešního Rumunska. Podobné balony měli údajně i Mongolové při svých nájezdech do Evropy.

Tito draci přitom mohou mít společný původ ve staré Číně. Zde se totiž bojoví draci rovněž používali. Například v knize Ku-jü-ťu se tvrdí, že během vlády císaře Čchenga (někdy kolem roku 1100 před naším letopočtem) sem přilétali jacísi cizinci v „péřových vozech poháněných větrem“. Patrně nejvíc zpráv o čínských horkovzdušných balonech spadá do období vlády dynastie Ming, která nastoupila na trůn koncem 13. století.

  • Bartolomeo de Gusmao
    Bartolomeo de Gusmao zdroj: wikipedia.org
  • zdroj: earlyaviators.com