Archeologové objevili na Moravě předměty z doby římského osídlení

Brno - Vzácné předměty z doby, kdy na Moravě působily římské legie, našli archeologové nedaleko Pasohlávek na Břeclavsku. Na dně zasypané studny objevili kusy brnění, spony a další kovové a hliněné předměty. Zajímavostí je, že předměty nepatřily pouze Římanům, ale Markomanům, jejichž osada sousedila s vojenským táborem desáté legie císaře Marka Aurelia.

O tom, že v blízkosti Pasohlávek sídlila osada Markomanů, se archeologové dozvěděli během přípravných prací při stavbě aquaparku a lázní. Nejcennější předměty ale naleziště vydalo až nyní. Ukázalo se, že germánské sídliště tvořily četné objekty včetně vysoce vyspělých řemeslných dílen.

Nalezené předměty podle odborníku svědčí o rozsáhlé kolaboraci Markomanů s nedalekým římským vojenským táborem. Mezi oběma národy musel probíhat čilý obchod. Římské legie zde střežily „jantarovou stezku“, po níž se dovážel jantar z Pobaltí do říše. Zároveň ale dodávaly kovy a technologie Germánům, za což nejspíš od „sousedů“ dostávaly potraviny.

Video Přímý vstup s Balázsem Komoróczym do Studia 6 o nálezu
video

Přímý vstup s Balázsem Komoróczym do Studia 6 o nálezu

Přímý vstup s Balázsem Komoróczym do Studia 6 o nálezu

Archeolog Balázs Komoróczy ukazuje nalezené předměty

„Římské předměty se v germánských dílnách přetavovaly a upravovaly podle potřeb Markomanů. Jejich osada byla na tehdejší poměry nebývale bohatá. Spolupráce s Římany vynášela,“ uvedl vedoucí archeologů Balázs Komoróczy.

Dochavaly se především kovové předměty: kus římského pancíře s reliéfem boha války, ozdobné kování římského opasku, šupinové brnění, kování římského vozu. „Nalezené předměty dokazují, že Germáni využívali římské předměty jako surovinu, kterou v podstatě recyklovali,“ vysvětlil archeolog a jako důkaz ukázal sponu k oblečení z bronzu, která módou odpovídá Markomanům, avšak technologická úroveň zpracování spíše Římanům.

Zánik kolaborantské markomanské osady je nejasný a zdejší osídlení mělo podle všeho krátké trvání. Markomani pobývali v blízkosti nynějších Pasohlávek pouze několik desítek let ve 2. století po Kristu a s odchodem Římanů zaniklo i jejich sídliště. Je velice pravděpodobné, že ostatní germánské kmeny se po odchodu římských okupantů svým kolaborujícím druhům pomstili.

Římskému osídlení oblasti je věnována expozice v zámku v Mikulově. Nově nalezené předměty budou vystaveny se vznikem archeoparku, který přiblíží období římského a germánského osídlení. Expozice bude začleněna do vznikajícího aquaparku s termálními prameny.

Nalezené předměty
Nalezené předměty
Více fotek
  • Nalezené předměty autor: ČT Brno, zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2057/205628.jpg
  • Markomanská spona autor: Archeologický ústav AV ČR, zdroj: Archeologický ústav AV ČR http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2057/205627.jpg
  • Mapa římských a germánských osídlení autor: Archeologický ústav AV ČR, zdroj: Archeologický ústav AV ČR http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2057/205623.jpg