Budeme bojovat dál, vzkazují Bauhausu občanská sdružení

Brno – Včera byla otevřena ostře sledovaná prodejna Bauhaus v brněnských Ivanovicích. Letitý spor o tuto stavbu úřady zatím vyřešily. Zatímco v hobbymarketu již nakupují první zákazníci, občanská sdružení už plánují další kroky, jak provoz podle nich nezákonně postaveného nákupního centra zastavit. Pozadu nezůstává ani Bauhaus. Bude požadovat kompenzaci za ušlý zisk, který odhaduje na sto třicet milionů korun.

V září tohoto roku rozhodl Nejvyšší správní soud, že platnost certifikátů autorizovaných inspektorů, které umožňují začít stavět bez běžného stavebního řízení, budou nadále posuzovat příslušné stavební úřady. Pro ivanovický hobbymarket Bauhaus tím po letech soudních tahanic padla poslední zákonná překážka před otevřením. Už včera tak prodejna přivítala první nakupující.  „Já si v současné době nedokážu představit, že by existovaly právní důvody, které by měly zvrátit tento vývoj,“ řekl jednatel firmy Aleš Pacal. Občanská sdružení Nesehnutí a Klidné Ivanovice se však s tímto stavem nehodlají smířit. „Bauhaus zneužil děr v zákonech. Tam, kde to nešlo, zákony porušoval. Zodpovědní úředníci či úřednice zásadně selhali, když nebyli schopni firmě Bauhaus zabránit v prosazování komerčního zájmu za masivního porušování zákonů,“ komentoval otevření ivanovické prodejny Jiří Koželouh ze sdružení Nesehnutí.

Video Jaké jsou názory na nově otevřený Bauhaus?
video

Jaké jsou názory na nově otevřený Bauhaus?

Občanská sdružení i investor mají v této hře vysoké karty. Nesehnutí a Klidné Ivanovice argumentují tím, že stavba byla umístěna v rozporu s územním plánem a zabírá větší plochu, než bylo deklarováno ve stavební dokumentaci. Odpůrci stavby mají podle svých slov oporu i v nálezech ombudsmana. Ten posoudil celý postup jako zneužití institutu autorizovaného inspektora a pozastavoval se i nad navážením zboží do ještě nezkolaudované budovy. V neposlední řadě se ivanovičtí občané bojí velké hlučnosti a nadměrné dopravy, kterou prodejna Bauhaus přinese. „Otevření Bauhausu výrazně zhorší kvalitu bydlení v Ivanovicích. Denně do areálu přijedou stovky aut a desítky kamionů. Ale nevzdáváme se. Zákony a naše práva musí být dodrženy. Žádáme po úřadech, aby prodejnu opět uzavřely. Oporu v zákonech a soudních usneseních mají více než pevnou,“ řekla Ivana Pytelová z Ivanovic.

Zástupci Bauhausu naopak budou požadovat zhruba sto třicet milionů korun jako kompenzaci za ušlý zisk. Hobbymarket byl totiž připraven na otevření již téměř před rokem, ale kvůli soudním sporům se vše zpozdilo. Po kom budou kompenzaci požadovat, ale zatím ještě neví. Zároveň doufají, že se konečně zbaví nálepky nelegální stavby, aktuálně jim totiž daly úřady za pravdu. Důvod k radosti zatím mají hlavně zaměstnanci Bauhausu a občerstvovacích zařízení v prodejně, kteří se už o práci s největší pravděpodobností obávat nemusejí.

Spory o ivanovický Bauhaus v datech

Rok 2004 – Začínají první jednání o stavbě hobbymarketu. Zastupitelstvo městské části Ivanovice nejprve stavbu schválilo, ale postoj radnice se posléze změnil. Studenti Masarykovy univerzity provedli mezi obyvateli Ivanovic průzkum, kde převažoval odmítavý postoj vůči stavbě.

Rok 2006 – Brněnský magistrát stavbu povolil. Proti tomuto rozhodnutí podala ivanovická radnice žalobu ke Krajskému soudu. „Chtěli bychom, aby Krajský soud vydal předběžné opatření o tom, že zatím nelze zahájit stavbu, aby se nestalo jako v několika dalších případech v republice, že občané žalobu vyhrají, ale mezitím už supermarket stojí, “ uvedla v roce 2007 tehdejší starostka Ivanovic Eva Slavíková.

Rok 2007 – Ivanovická radnice pod vedením starostky Jany Bohuňovské (ODS) žalobu stahuje. Přípravné práce před zahájením stavby byly pozastaveny kvůli nedostatkům v žádosti o stavební povolení. Územní rozhodnutí ale bylo stále platné.

Rok 2008 – Krajský soud zrušil územní rozhodnutí, protože magistrát nepřizval k jednání všechny dotčené strany.

Rok 2009 – Magistrát města Brna schvaluje záměr výstavby. Občané Ivanovic jsou stále proti výstavbě a nejvíce jim vadí zamýšlená plocha obchodu. Podle schváleného územního plánu na místě nemůže stát obchod s prodejní plochou nad deset tisíc metrů čtverečních. Investor proto údajně rozdělil budovu na více částí a některé z nich označil jako sklady nebo zahradu. „Skutečná prodejní plocha bude větší. Upozorňujeme na to už tři roky,“ sdělila tehdejší ivanovická zastupitelka Eva Slavíková.

Rok 2010 – V květnu si investor opatřil certifikáty od autorizovaného inspektora Milana Teigisera, který umožňoval obejít stavební řízení a v červnu začít stavět. Občanská sdružení se proto znovu obrátila na soudy. V červenci vydal Obvodní soud pro Prahu 4 předběžné opatření o zastavení všech stavebních činností. Žalobu proti certifikátu autorizovaného inspektora ale mělo podle soudu rozhodnout Ministerstvo pro místní rozvoj. Spor tak skončil kasační stížností u Nejvyššího správního soudu, předběžné opatření bylo zrušeno a v září již stavba pokračovala zase bez omezení.

Rok 2011 – Pražský městský soud vydal v září předběžné opatření přiznávající odkladný účinek žalobě proti autorizovanému certifikátu. Jinými slovy nesměl být hobbymarket dostavěn a otevřen. V říjnu byly v areálu vztyčeny sloupy osvětlení a pracovníci Bauhausu naváželi do nezkolaudované budovy zboží i přes zákaz pražského soudu. V prosinci hrozí zástupci Bauhausu mezinárodní arbitráží, pokud budou muset stavbu odstranit. Škody vyčíslili na více než dvě miliardy korun.

Rok 2012 – V červnu propustil ivanovický hobbymarket sedmdesát sedm svých zaměstnanců. Propuštění zaměstnanci v srpnu uspořádali protestní blokádu silnice v Ivanovicích. Prý se stali rukojmími soudů a občanských sdružení ve sporu o stavbu Bauhausu. V září vydal Nejvyšší správní soud průlomové rozhodnutí. Spory o certifikáty autorizovaných inspektorů by nadále měl rozhodovat příslušný stavební úřad. V říjnu ivanovický stavební úřad obchodní centrum zkolaudoval.