Vernisáž výstavy Zabijačka v Boskovicích

V sobotu 12. dubna 2014 se v Galerii Otakara Kubína v Boskovicích konala vernisáž výstavy obrazů Mgr. Jiřího Miškeříka z Velké nad Veličkou na téma Zabijačka. Ticho, které v boskovické galerii obvykle panuje, tentokrát proříznul zpěv „pěsniček“ z malebného Horňácka. Zahájení výstavy se totiž účastni sbor zpěváků z Velké nad Veličkou a jejich hudecká muzika.

Na začátku uvedl PhDr. František Šalé: „Před pár lety jsme se při realizaci knih o horňáckých muzikantech seznámili s tvorbou tehdy čerstvého absolventa Palackého univerzity v Olomouci Jury Miškeríka. Trvalá spolupráce s ním nakonec vyústila – díky ochotě majitele galerie Josefa Bařinky – do podoby samostatné výstavy z jeho děl. A protože otec Petr Miškeřík a syn Jura jsou členy Horňáckého mužského sboru z Velké nad Veličkou, přijeli i ostatní členové sboru svého kolegu do Boskovic podpořit, aby výstava měla patřičnou “horňáckou„ atmosféru.“

Mgr. Jiří Miškeřík se po absolvování oboru výtvarnictví na univerzitě dal na dráhu středoškolského učitele ve Strážnici, kde se věnuje především výtvarné výchově.

„Výstava je premiérovou autorskou prezentací Mgr. Jiřího Miškeříka,“ pokračoval František Šalé, „a je důkazem dnešního názoru, že moderní výtvarné umění by mělo především vyvolat v divákovi emoce.“

Svou tvorbu a záměr výstavy hodnotil poté sám autor: „Ve svých obrazech používám dva druhy černé barvy, jsou na temném podkladě, atmosférou spíše sentimentální. Vycházím ze vzpomínek na rodinné zabijačky ze sedmdesátých a osmdesátých let, kdy čuník býval členem každé domácnosti na Horňácku. Uvidíte tedy věci dnešní mladé generaci pomalu neznámé. Přesto význam Zabijačky je položen do jiné roviny, vrstevnaté a symbolické. Zvíře je obětí pro náš věčný hlad, cyklus zabijaček proto bude trvat věčně, i když se jim my samotní vyhneme. Součástí cyklu je křížová cesta, která ve dvanácti výjevech podtrhuje jednotlivé myšlenky a metamorfózu oběti.“

A na závěr z úst PhDr. Františka Šalé zaznělo: „Obrazy Jiřího Miškeříka jsou svou tematikou originální, dnes děti ani pořádně nevědí, jak domácí zvířata vypadají. Kdo ví, co bude za pár let, třeba právě tato tvorba autora časem proslaví. Jiřímu přeji inspiraci do další tvorby a nám všem ať se jeho obrazy líbí. Snad se zde zase někdy v Boskovicích setkáme.“

Poté se návštěvníci se vydali do galerie k prohlídce výstavy, kde pokračovala hudební a pěvecká produkce. Akci doprovázel mladý performer Filip Fidla Martinek ze Strážnice, který svou akcí nutil diváky složitě jej překračovat a neustále se ptát po smyslu jeho činností.

Výstava v Galerii Otakara Kubína v radnici na horním konci Masarykova náměstí potrvá do čtvrtého května.

Luboš Sušil, Boskovice