TÉMA

Večerník ČTV

30 let zpět: Jak fungoval pager
Mobilní telefony se v tuzemsku začaly objevovat v první polovině devadesátých let. Před nimi se ještě v Československu zaváděla jiná komunikační technologie – pagery – pracující na odlišném principu. Masivního rozšíření se však pagery nedočkaly, před přelomem století je vytlačily právě mobilní telefony.Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1992.
21. 12. 2022|Archiv ČT
30 let zpět: Život uprchlíků v ČSR
Od srpna 1990 prošlo uprchlickými tábory v Československu 4897 cizinců. Pro mnoho z nich bylo Československo zpočátku pouze dočasnou zastávkou při cestě do západní Evropy. Další ale v zemi zůstali a získali status uprchlíka. Situaci v uprchlických táborech zachycuje reportáž.Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1992.
14. 12. 2022|Archiv ČT
30 let zpět: Internet na liberecké univerzitě
Dnes je internet běžnou součástí života. Před třiceti lety se však datové připojení v Československu teprve začínalo zavádět. Jedním z průkopníků byla i Vysoká škola strojní a textilní v Liberci.Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1992.
21. 10. 2022|Archiv ČT
30 let zpět: Vznik euroregionu na jihu Čech
Otevření státních hranic po sametové revoluci se projevilo mimo jiné i v českém příhraničí. Jihočeské okresy a města začaly spolupracovat s německými a rakouskými sousedy na vytvoření Euroregionu Šumava – Bavorský les. Ten tak symbolicky navázal na zaniklou Zlatou stezku, obchodní cestu mezi Vodňany a bavorským Pasovem.Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1992.
20. 8. 2022|Archiv ČT
30 let zpět: Policie zaznamenala falešné tisícikoruny
V průběhu května policie opakovaně zadržela falešné tisícikoruny. Padělané bankovky působily na první pohled věrohodně, byly však vytištěny na hladším a silnějším papíře a chyběl na nich vodoznak a slepecké označení. Vyšetřovatelé pracovali s verzí, že by padělky mohly pocházet z Polska, a doporučovali proto větší ostražitost při kontaktu s tamními turisty a obchodníky.Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1992.
15. 5. 2022|Archiv ČT
30 let zpět: Svěcení pramenů
Svěcení pramenů, tradiční zahájení sezony v Mariánských lázních. Před samotným aktem se konala mše celebrovaná pomocným biskupem pražským Františkem Lobkowiczem. Obřadu se zúčastnila i kněžna Tatiana Metternichová.Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1992.
11. 5. 2022|Archiv ČT
30 let zpět: Dům sochaře Františka Bílka procházel rekonstrukcí
Kromě slavné vily na pražských Hradčanech postavil český sochař, grafik a architekt František Bílek (1872–1941) podle vlastních návrhů také dům v rodném Chýnově nedaleko Tábora. Od roku 1990 budovu vlastní Galerie hlavního města Prahy. V Chýnově lze navštívit také místní hřbitov, kde je Bílek pochován.Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1992.
7. 5. 2022|Archiv ČT
30 let zpět: Rekonstrukce pražského domu U Tří divých mužů
V Řetězové ulici v historickém jádru Prahy začala rekonstrukce domu U Tří divých mužů. Na začátku 20. století zde existovala kavárna Montmartre, bohémská krčma a kabaret, kde se před první světovou válkou scházeli pražští intelektuálové a umělci.Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1992.
2. 5. 2022|Archiv ČT
30 let zpět: Muzea potřebují peníze na rekonstrukci
Reportáž z 20. dubna 1992 se věnuje dvěma muzeím v dezolátním stavu. Redaktorka navštívila Muzeum Chodska v Domažlicích, které shodou okolností na den přesně tři roky po odvysílání tohoto příspěvku vyhořelo. Po požáru muselo být zrestaurováno na 130 sbírkových předmětů. Reportáž se ale věnuje i nedostatečné problematice ochrany památkových sbírek. Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1992.
20. 4. 2022|Archiv ČT
30 let zpět: Velikonoční tradice v Liberci
Dne 18. dubna 1992 byla takzvaná Bílá sobota, jeden z velikonočních svátků. Československá televize o nich už potřetí mohla referovat jako o křesťanských svátcích a zvycích. Reportáž z Liberce ukazuje, jaký program tehdy čekal na děti v oblastní galerii. Kromě velikonočních tradic se mohly zapojit i do ekologicky zaměřené akce.Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1992.
18. 4. 2022|Archiv ČT
30 let zpět: Provozní jednotky jdou po restitucích do aukcí. Mnohé se vrací i původním majitelům
Desítky nových obchodů vznikly díky restitucím a privatizaci v porevolučním Brně. Jen v aukcích bylo prodáno skoro šest set provozních jednotek. Mnohé další objekty pak byly vráceny původním majitelům. Změny však nemusely být vždy k lepšímu a řada podniků během tohoto procesu zanikala.Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1992.
16. 3. 2022|Archiv ČT
30 let zpět: Megalomanský Jeníkovský palác kultury potřebuje nový smysl
Kulturní dům ve větrném Jeníkově byl dokončený v roce 1985 a jeho vybudování stálo 10 milionů korun. Stejně jako desítky podobných objektů byl i Jeníkovský palác kultury megalomanský a na potřeby obce s šesti sty obyvateli značně předimenzovaný. Jeníkov převzal kulturní dům v roce 1991 a peníze na jeho provoz se snažil získat pronájmem prostor místním soukromníkům.
12. 3. 2022|Archiv ČT
30 let zpět: Svatá Anežka měla připomenout Kolumba a vydat se na oceán
Se Svatou Anežkou – funkční replikou karavely z 16. století – se skupina nadšenců z Přerova chtěla zúčastnit plavby konané na oslavu 500 let Kolumbovy cesty do Nového světa. Plavidlo vzniklo přestavbou staré rybářské lodi dovezené z Polska. A přestože byla dokončena včas, za oceán se nakonec nevydala.Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1992.
10. 3. 2022|Archiv ČT
30 let zpět: Bustu TGM odhalili potřetí
V historii už potřetí byl v Slavětíně nad Ohří odhalen památník Tomáše Garrigua Masaryka. První byl zničen během druhé světové války, ten druhý po únoru 1948 tehdejším vedením obce. O obnovení pomníku se zasloužili především manželé Staňkovi, kteří za tímto účelem uspořádali sbírku mezi místními příznivci Občanského fóra.Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1992.
9. 3. 2022|Archiv ČT24
30 let zpět: Palác Koruna procházel komplexní rekonstrukcí
Přízemní a podzemní úrovně pozdně secesní památky na rohu Václavského náměstí v Praze byly v letech 1991 až 1996 přeměněny na obchodní centrum. Jedním ze zvažovaných projektů bylo i zřízení minipivovaru v prostorách bývalých lázní.Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1992.
7. 3. 2022|Archiv ČT
30 let zpět: „Nikdy nezapomenu na ty dvacetimetrové vlny," vzpomínal cestovatel Šimánek
Po dvaceti letech prožitých na Západě zavítal do Československa cestovatel a spisovatel Leoš Šimánek. Ve Večerníku ČTV hovořil o své dobrodružné plavbě v jižním Pacifiku.Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1992.
3. 3. 2022|Archiv ČT
30 let zpět: Karlův most potřebuje opravit
Nejstarší pražské překlenutí Vltavy, Karlův most, počátkem 90. let dospěl do fáze nutných oprav. Do mostu zatékala voda, tvořily se trhliny v klenbách a deformace. Bylo třeba mostu dát novou izolaci. Za povšimnutí stojí i to, že obsahově aktuální reportáž začíná i končí historií mostu, v níž se divák dozví informace o přilehlé soše Bruncvíka nebo o založení mostu Karlem IV.Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1992.
22. 2. 2022|Archiv ČT
30 let zpět: Úspora tepla díky švýcarským přístrojům
Louny jako první město v Československu spustilo ojedinělý projekt. Do vybraných domácností nechalo na radiátory instalovat přístroje, které nejen měřily, ale zejména regulovaly spotřebu tepelné energie. Výsledkem měla být úspora každého spotřebitele v řádech desítek procent.Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1992.
20. 2. 2022|Archiv ČT
30 let zpět: Kanalizace na severu Čech tekla rovnou do řek
Ještě v roce 1992 vytékala kanalizace z padesátitisícového Jablonce nad Nisou rovnou do řeky. I Liberec čistil své odpadní vody jen částečně. Bezútěšný stav životního prostředí v severočeském regionu zatěžoval mimo jiné také vztahy se sousedními státy, Německem a Polskem.Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1992.
4. 2. 2022|Archiv ČT
30 let zpět: Úspěch české firmy Petrof
Na slavnostním zahájení Zimních olympijských her v Albertville zazní tóny klavíru české značky Petrof. Rodinný podnik, založený roku 1864 Antonínem Petrofem, úspěšně přečkal období, kdy byl po znárodnění v roce 1948 v rukou státu, v devadesátých letech zdárně prošel reprivatizací a dodnes patří mezi nejvýznamnější evropské výrobce klavírů a pianin.Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1992.
3. 2. 2022|Archiv ČT
30 let zpět: Armáda prodává pozemky
Po odchodu Sovětské armády zůstalo v Československu nemalé množství opuštěných pozemků a objektů, včetně obytných domů. Tyto nemovitosti si mohli odkoupit soukromí zájemci nebo je bezplatně získat obce. Reportáž také ukazuje, co se má stát s vojenským prostorem v Milovicích včetně letiště.Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1992.
23. 1. 2022|Archiv ČT
30 let zpět: Pomalá restituce zámku Stránov
Potíže restituentů při navracení komunisty zabaveného majetku líčí reportáž z 21. ledna 1992. Majitel zámku Stránov uvádí, že o navrácení požádal téměř před rokem, ale úřady si dávají na čas.Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1992.
21. 1. 2022|Archiv ČT
30 let zpět: Sanace vyšehradské skály
Na vltavské skále pražského Vyšehradu docházelo k drobným sesuvům, proto musela být zabezpečena. Reportáž z 18. ledna 1992 ukazuje končící sanační práce firmy Armabeton. Unikátní záběry vyšehradské skály obehnané lešením umocňují pohledy z výšky jeřábové plošiny.Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1992.
18. 1. 2022|Archiv ČT
30 let zpět: Potravinová konkurence na venkově
Počátkem roku 1992 nebyly rozdílné ceny v obchodech ničím novým. Přesto se konkurence teprve ustalovala. Státnímu podniku Jednota začali přetahovat zákazníky soukromí prodejci potravin. Jak se jim to dařilo v menších obcích, zjišťovala redakce v severních Čechách.Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1992.
16. 1. 2022|Archiv ČT