Nečas: Občanský zákoník sjednotí soukromé právo

Praha - Nový občanský zákoník sjednotí soukromé právo a vrátí ho k tradičnímu pojetí běžnému v demokratické Evropě. Vláda podle premiéra Petra Nečase projedná návrh kodexu připravovaného zhruba deset let na své schůzi 18. května. Norma upravuje tři základní okruhy - rodinu, vlastnictví a smlouvy. Klade větší důraz na osobnostní práva před majetkovými vztahy a ponechává více prostoru pro dohodu stran. Mimo jiné rozšíří právní možnosti lidí v dědických řízeních a také zohlední citové vazby při žalobě o náhradu vzniklé škody, uvedl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Naopak ČSSD chce raději debatu expertů o kodexu před jeho předložením parlamentu.

Kodex podle Nečase upraví současnou roztříštěnost, která se projevuje zejména v závazkovém právu. Smlouvy se dnes podle něj řídí občanským i obchodním zákoníkem, některá jejich ustanovení si však odporují. Norma pak sjednotí několik doposud samostatných zákonů - o rodině, o pojistné smlouvě, o sdružování občanů, o nadacích a nadačních fondech, o vlastnictví bytů a další. Podle premiéra to značně zjednoduší orientaci lidí v soukromém právu.

Předseda vlády dnes zdůraznil, že materiál chce vláda široce diskutovat s opozicí, neboť norma je přijímána s výhledem na další desítky let. „Nebudeme zkracovat žádné lhůty v parlamentu,“ slíbil Nečas. S novým zákoníkem také vláda nebude spojovat hlasování o důvěře, umožnit tak chce, aby jej bez potíží mohly podpořit i opoziční strany. Zákoník je podle premiéra návratem do tradic, které byly přerušeny komunistickým převratem v roce 1948. Zdrojem zákoníku je vládní návrh občanského zákoníku z roku 1937, který však již nevstoupil v platnost. Inspiruje se zároveň moderními evropskými kodexy.

Jiří Dienstbier (ČSSD):

„Hlavním dopadem zákoníku bude nepředvídatelnost práva. Účastníci soukromoprávních vztahů nebudou vědět, co je po právu, a souvisí s tím i nepoužitelnost dosavadní judikatury.“

Návrh mění svéprávnost i poškozování věcí

Ministr spravedlnosti Pospíšil dodal, že norma je velmi solidární a výrazně chrání slabší občany. Upravuje „drobné vychytávky, které mohou každého z nás dnes a denně postihovat“. Ministr se zmínil například o náhradě za poškozenou věc zvláštní obliby. Toto ustanovení bude pamatovat na případy, kdy někdo zničí knihu opatřenou podrobnými autorskými poznámkami nebo jedinou fotografii zemřelé matky. Na návrhu zdůraznil Pospíšil zejména úpravu svéprávnosti, která bere mnohem větší ohledy na přání lidí, jimž se omezuje.

Podle šéfa tvůrců zákoníku Karla Eliáše se pak kritika kodexu soustřeďuje do dvou hlavních myšlenek - že je to moc dlouhé a jsou tam divná slova. Nový občanský zákoník tvoří 3046 paragrafů, připustil Eliáš. Ty ale podle něj ruší 231 nynějších právních předpisů. „To znamená, že jde cestou vyčištění právního řádu,“ zdůraznil.

Jiří Dienstbier ml.
Zdroj: ČT24
Vydáno pod