Lidé navrhli ocenit Kvačka, Kratochvílovou a Mašíny

Praha - Lidé letos navrhli Senátu na ocenění 38 osobností. Mezi kandidáty jsou profesoři Blanka Říhová a Robert Kvaček, opětovně atletka Jarmila Kratochvílová a tradičně i členové protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů. O nominacích bude senátní podvýbor pro státní vyznamenání rozhodovat v polovině května, jeho doporučení pak bude ještě schvalovat Senát jako celek.

Mašínové se objevili také mezi 45 kandidáty, které lidé nabídli na nominaci sněmovně. Mezi adepty pro sněmovnu jsou například kytarista Lubomír Brabec, historik umění Bohumil Samek, válečný veterán Pavel Švec nebo významný prvorepublikový politik Antonín Švehla. Loni sněmovna obdržela od veřejnosti 39 podnětů, navrhla vyznamenat 31 lidí. Senátoři loni dostali tři desítky nominací a vybrali 27.

Sněmovna a Senát výsledné seznamy kandidátů, s nimiž se ztotožní, předloží prezidentu republiky. Hlava státu k nim může, ale také nemusí přihlížet. Právo navrhovat prezidentovi své kandidáty má rovněž vláda. Naposledy ve funkci bude letos vyznamenání udělovat a propůjčovat Václav Klaus.

Navržené osobnosti mohou obdržet dva řády a dvě medaile. Řád Bílého lva vyjadřuje ocenění vynikajících zásluh o Českou republiku. Řád T. G. Masaryka je určen za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a humanity. Medaile Za hrdinství slouží jako vyznamenání za úsilí o záchranu lidského života či značných materiálních hodnot. Medaile Za zásluhy je určena pro vyznamenání lidí, kteří se vynikajícím způsobem zasloužili v různých oblastech o stát a obec.