TK Svazu moderní energetiky, Šance pro budovy a Národního centra energetických úspor 14. května

Svaz moderní energetiky, Šance pro budovy a Národní centrum energetických úspor představily své návrhy na oživení investic, které by mohly přispět k restartu české ekonomiky a pomohou vytvořit nové pracovní příležitosti.

Video TK energetika 14. května
video

TK energetika 14. května

Zdroj: ČT24