Nejen popel a dým, ale taky silné blesky. Erupci filipínské sopky doprovází zajímavý úkaz

Od neděle chrlí filipínská sopka Taal popel a dým, její aktivita pokračuje i během pondělka. Erupce jsou natolik silné, že se při nich objevuje i velmi zvláštní meteorologický jev – takzvané sopečné blesky.

Tyto elektrické výboje se objevují při sopečných erupcích relativně často; pokud dochází k aktivitě vulkánů v noci, daří se je i vyfotografovat, nebo dokonce nafilmovat.

Takhle erupci nasnímal satelit Himawari:

Vznik těchto blesků je sice dobře zdokumentovaný, ale jen relativně pochopený. Poprvé o nich psal už historik Plinius mladší, když zaznamenal erupci Vesuvu roku 79 po Kristu. U tohoto fenoménu je dodnes celá řada neznámých, zejména proto, že je příliš rizikové ho studovat zblízka, a navíc je nepředpověditelný.

Nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že bubliny magmatu a mračna sopečného prachu mají silný elektrický náboj. Když se pohybují, vznikají v nich oblasti s různým elektrickým nábojem – ve výsledku je to tedy velmi podobné tomu, jak fungují bouřková mračna. S jediným rozdílem: interakce probíhá v prachu nebo magmatu.

Podobné (ale menší) elektrické výboje se mohou vyskytovat také zřejmě při písečných bouřích nebo při zemětřeseních – a dokonce i při explozích termonukleárních zbraní; uvádí se, že při nich se mohou objevovat až kilometr dlouhé záblesky.

Video Události
video

Události: Filipínská sopka Taal se probudila

Jak zní sopečný hrom

Před dvěma roky se navíc podařilo při studiu tohoto fenoménu výrazně pokročit vpřed, a to když vědci poprvé nahráli také zvuk sopečného hromu. Stalo se tak při výzkumu erupce sopky Bogoslof na Aleutských ostrovech. Sopečné hromy tehdy zaznamenaly senzory umístěné na ostrově vzdáleném 60 kilometrů od vulkánu.

Normálně se nedaří hromy od ostatních hlasitých zvuků, jež jsou s erupcemi spojené, odfiltrovat. Vulkán Bogoslof ale vybuchoval během jednoho roku pravidelně, vědci tak mohli do jeho okolí dostat specializované vybavení, které bylo schopné hrom nahrát z bezpečné vzdálenosti.

„Je to něco, co už určitě lidé, kteří byli u erupcí, zaslechli, ale určitě je to poprvé, co jsme zvuky nahráli a identifikovali je,“ uvedl seismolog Matt Haney, který za výzkumem stál.