Češi se zapojí do čínské vesmírné mise, která prozkoumá nitra neutronových hvězd i černé díry

Čeští vědci a firmy se zapojí do čínské vesmírné mise eXTP. Jejich účast v přípravné fázi podpoří české ministerstvo školství příspěvkem 496 tisíc eur (12,65 milionu korun) do programu Evropské vesmírné agentury PRODEX. Češi se v projektu rentgenové observatoře budou podílet na přípravě ústředního detektoru.

Družice EXTP
Zdroj: China Academy of Space Technology

Mise eXTP pro pozorování vesmíru v rentgenovém záření by mohla poprvé objasnit strukturu nitra neutronových hvězd. Zaměří se i na výzkum vlastností nejzakřivenějších časoprostorů v důsledku působení silných gravitačních polí kolem černých děr. A může zjistit i to, jak se chová světlo v silných magnetických polích.

„Družice bude ke svému výzkumu využívat nejen spektroskopická měření s vysokým časovým rozlišením, ale i polarimetrii. Takovou kombinací různých technik ve vzájemném souběhu zatím žádný jiný satelit nedisponuje,“ upozornil mluvčí Astronomického ústavu Akademie věd Pavel Suchan. Mise má být vypuštěna nejpozději v roce 2027.

Český podíl

Hlavní technologií observatoře eXTP bude detektor LAD (Large Area Detector), složený z mnoha detektorů, do kterých budou rentgenové fotony usměrněny pomocí zaměřovačů – takzvaných mikrokolimátorů.

Právě vývoje tohoto přístroje se zúčastní čeští vědci a firmy. Mají za úkol navrhnout a vyrobit mechanické upevnění detektorů a zaměřovačů s takovou přesností, aby LAD dosáhl požadované velikosti sběrné plochy. Český vědecký tým se díky tomu bude moci podílet na měření rentgenového záření, které přichází z těsné blízkosti černých děr a neutronových hvězd.

Vědcům z Astronomického ústavu podle mluvčího Suchana slíbila spolupráci i Slezská univerzita v Opavě. Do projektu se zapojí také české společnosti Frentech Aerospace, L. K. Engineering a Elya Solutions.

Mezinárodní spolupráce v jednom projektu

„Evropské konsorcium vedou Italové a na přípravě detektoru LAD se kromě Italů a Čechů budou podílet Němci, Francouzi, Švýcaři a Poláci,“ doplnil Suchan. Dodal, že nyní pokračují jednání o tom, zda do projektu vstoupí Evropská vesmírná agentura (ESA). To by mohlo spolupráci v konsorciu zjednodušit. V následujících letech musí konsorcium dodat design přístroje i vyrobit a otestovat několik prototypů.

Celkové náklady na na podporu české účasti na misi z PRODEX se odhadují na 2,1 milionu eur (53,57 milionu korun). PRODEX je program ESA určený především pro financování vývoje vědeckých přístrojů či experimentů navrhovaných výzkumníky v členských státech ESA, a to hlavně za účelem zkoumání kosmického prostoru a těles. Cílem je umožnit financování nákladných experimentů v menších členských státech i podpora spolupráce vědy a průmyslu.