Víc než polovina pásovců v Amazonii má zřejmě lepru. Nemoc se od nich přenáší na lidi

Bakterie, která způsobuje lepru, se na člověka může přenášet z pásovců, konkrétně z pásovců devítipásých. Nová studie teď ukázala, že touto chronickou chorobou trpí přes 62 procent pásovců.

Pásovec devítipásý
Zdroj: Wikimedia Commons Autor: Hollingsworth, John a Karen

Že je přenos lepry z pásovce na člověka možný, se ukázalo ve Spojených státech, v jejich jižní části. Tento druh pásovců ovšem žije také v Amazonii, kde dokonce slouží jako zdroj potravy. Přenos na člověka by tedy mohl být poměrně jednoduchý.

Lepra je infekční nemoc způsobovaná bakterií Mycobacterium leprae – ta se česky nazývá malomocenství. Člověka napadá už od starověku, do Evropy se dostala zřejmě během křižáckých válek. Stala se postrachem kontinentu, zejména jeho jižních částí, kde se bakterie snadněji šíří.

Pohroma, které se bál svět

Středověk nevěděl, jak s touto chorobou naložit, proto byli nemocní odkládáni do leprosárií, kde nemohli nakazit ostatní. Nemoc se projevovala znetvořením lidských končetin i obličeje, nemocní působili groteskně a trpěli jak fyzicky, tak sociálně.

V současné době se už v Evropě choroba nevyskytuje, největší problémy způsobuje v některých afrických státech, Indii a právě Brazílii. V podstatě se dnes tuto nemoc podařilo už téměř zničit – ještě na konci 20. století byly případů miliony, dnes jich je už jen několik set tisíc.

Nové objevy, které ukazují, že je choroba přenosná z pásovců, a současně kolik pásovců je nakažených, proto vyvolávají značné obavy. Vědci a především lékaři mohou riziko choroby podle autorů nové studie podcenit, což by tažení proti vymýcení lepry mohlo zkomplikovat.

Autory studie je tým vědců kolem Johna Spencera z Coloradské státní univerzity. Po lepře u pásovců pátrali v oblasti Pará, která je na ně nesmírně bohatá. Současně hledali stopy po lepře u lidí, kteří zde žijí. Našli 16 těl pásovců ulovených místními lidmi – z nich mělo lepru deset zvířat. Ze 146 lidí, jejichž vzorky byly v oblasti odebrány, jich mělo 7 lepru a dalších 92 osob mělo v krvi protilátky proti této nemoci.