Američané v průzkumu popsali, jak si představují Boha. Je bílý, usměvavý... a mladý

Tým severoamerických psychologů použil novou techniku, aby vizualizoval, jak si křesťané ze Spojených států amerických představují Boha.

Klasická představa Boha
Zdroj: Wikimedia Commons Autor: Michelangelo

Bůh je podle křesťanů nepředstavitelný – přesto o něm má každý věřící i mnozí nevěřící nějakou představu. Většinou je značně abstraktní, ale když se vědci pokusili ji konkretizovat, povedlo se jim ukázat, jak vypadá Bůh v myslích několika stovek obyvatel Spojených států amerických. To je on:

Průměrná představa Boha
Zdroj: PLOS ONE

Účastníci výzkumu dostali předložené stovky náhodně vybraných tváří – vždy dvě současně. Měli říct, která více odpovídá jejich představě Boha. Když pak vědci zkombinovali všechny tyto snímky do jednoho, výsledkem byla kompozitní „tvář Boha“.

 

Představa Boha u mladších (vlevo) a starších (vpravo) Američanů
Zdroj: PLOS ONE

Tato práce vznikla na poměrně malém vzorku osob – psychologové měli jen 511 amerických křesťanů. Autoři ale tvrdí, že to nevadí; díky tomu, že tyto osoby vždy hodnotily stovky fotografií a obrazů, je podle vědců výsledek dostatečně reprezentativní.

Výsledky označili jako značně překvapující. V euroatlantické civilizaci se totiž Bůh tradičně zobrazuje jako starý, nejčastěji bělovlasý muž s bohatým vousem, prakticky vždy bílý. Takto bývá zobrazován na středověkých obrazech, u Michelangela, ale také v současnosti, třeba u komiků ze skupiny Monty Python, v animovaném francouzském filmu Stvoření světa Jeana Effela nebo v české pohádce Anděl Páně.

Představa Boha u liberálních (vlevo) a konzervativních (vpravo) Američanů
Zdroj: PLOS ONE

Výsledná podoba, která vyšla v této studii, je ovšem mnohem mladší, bezvousá, s více ženskými rysy a také méně „bílá“, než vidíme v kultuře. Ukázalo se také, že vnímání Boha a jeho představa silně záleží na politické orientaci daného člověka. Pro liberály (tedy typicky levicovější voliče) má Bůh častěji ženské, mladší a láskyplnější rysy, zatímco pro voliče konzervativnější (typicky pravicovější) měl spíše rysy „bílé“ a pevnější.

Bůh jako zrcadlo?

Jak si to vysvětlit? „Tyto předsudky mohou pocházet z typu společnosti, jakou liberálové nebo konzervativci chtějí,“ vysvětlil hlavní autor práce Joshua Conrad Jackson. „Starší výzkum ukazuje, že konzervativci bývají více motivovaní než liberálové, aby vytvářeli lépe organizovanou společnost – takovou, jaká by byla regulována silným Bohem. Na druhou stranu liberálové chtějí více žít v tolerantní společnosti, která by byla dobře spravována milujícím Bohem,“ argumentuje Jackson.

Představa Boha je také spojená více, než se očekávalo, s jejich demografickými vlastnostmi. Mladší lidé věří v mladšího Boha, lidé označovaní ostatními za krásné, zase věří v atraktivního Boha. A Afroameričané zase Boha častěji popisovali s černošskými rysy.

„Tendence lidí věřit v Boha, který vypadá jako oni, odpovídá takzvanému egocentrickému předsudku,“ dodává psycholog Kurt Gray, který se na této práci také podílel. „Lidé si často projektují svoje vlastnosti do jiných – a náš výzkum ukázal, že ani Bůh v tom není výjimkou. Lidé věří v Boha, který nejen uvažuje podobně jako oni, ale také stejně jako oni vypadá.“

Jedinou kategorií, která je v tomto pravidle výjimkou, je pohlaví. Ženy i muži totiž shodně věří, že Bůh má tvář muže. Celá práce vyšla v odborném časopise PLOS ONE.