OBRAZEM: Česká expedice našla v čínských jeskyních obří dóm a kilometry podzemních chodeb

Pokračování výzkumu českých speleologů v čínské provincii Shanxi dopadlo snad nejlépe, jak je možné si jen představit: objevili tam přes osm kilometrů jeskynních prostor, včetně gigantického dómu. Je to největší objev, který se jim v novodobé historii podařil.

Tato expedice působila v krasové oblasti nedaleko města Hanzhong, kde pokračovala v objevování, průzkumu a dokumentaci krasových jevů. Čeští vědci na tomto místě začali s výzkumem už v roce 2016.

Tentokrát své úsilí zaměřili na pokračování obtížné jeskyně Boniukeng a Diao Dong, které se vyznačují řadou vodopádů a podzemních jezer. Díky příznivému vodnímu stavu se jim podařilo proniknout do rozsáhlých prostor největšího vývěru podzemních vod v oblasti v jeskyni Guanyin.

 

Jednoznačně největším úspěchem expedice je objev 6244 metrů dlouhé a 220 metrů hluboké jeskyně Tianxingyan, kde se po překonání technicky náročných pasáží podařilo nalézt gigantickou podzemní říční chodbu, dlouhou více než 3 kilometry, a také obří dóm o rozměrech 150 x 200 metrů. Celkem se členům expedice podařilo objevit a zdokumentovali více než 8 kilometrů nových jeskynních prostor.

Poznávání jeskyně

K poznání průběhu podzemních vod čeští vědci provedli mezi nejvzdálenějším známým ponorem a čtyřmi hlavními vývěry stopovací pokus a odebrali dvě desítky vzorků místních vod pro chemickou analýzu.

Speleologický projekt ve spolupráci České speleologické společnosti a Geologického ústavu AV ČR probíhá za podpory Institutu Krasové geologie z Guilinu a Geologického ústavu provincie Shaanxi.