Proč vzniká homosexualita u mužů? Vědci se zaměřili na „efekt staršího bratra“

Výzkum vedený týmem z Brockovovy univerzity v Kanadě dodal další důkazy o tom, že homosexualita u mužů vzniká již během vývoje embrya v děloze. Může mít původ v imunitní reakci matky. Nicméně příčin homosexuality je pravděpodobně mnohem více.

Homosexuálové
Zdroj: ČTK Autor: Marián Peiger

Jde o úplně první laboratorní studii, která se zaměřila na matky homosexuálních mužů. Vědce k ní vedlo více než 20 let výzkumů statistických dat, které se zaměřily na „efekt staršího bratra“. Tedy jev, kdy u mužů vede existence staršího bratra častěji ke vzniku homosexuality. U žen se přitom nic podobného neprojevuje.

Výzkum vedl profesor Tony Bogaert, výsledky vyšly v polovině prosince v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Podle Bogaerta jde o jedny z nejzajímavějších zjištění ve výzkumu homosexuality za posledních 10 až 15 let. Kanadští vědci na studii spolupracovali s experty z Harvardu a Toronta.

Nový pohled

„Pokud nějaký další nezávislý vědecký tým naše výsledky potvrdí, jsou důsledky tohoto výzkumu zásadní,“ vysvětluje profesor Bogaert. „Pomáhá totiž hlouběji vysvětlit původ efektu staršího bratra a také to, že přinejmenším u mužů existuje biologický základ pro sexuální orientaci. Jde o vyvrcholení více než 20 let výzkumů, v němž jsme tento efekt zkoumali. Nová studie je dalším příspěvkem k myšlence, že homosexualita nevzniká nějakým výběrem, ale jde o vrozenou predispozici.“

Veřejné mínění o právech homosexuálů
Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Podle Bogaerta, který je mezinárodně uznávaným expertem ve věcech lidské sexuality, je nová práce přelomová nejméně ze dvou důvodů:

  1. Podporuje závěr, který naznačovaly již některé předchozí studie – tedy, že jen geny nejsou a nemohou být úplně zodpovědné za vznik homosexuality.
  2. Naznačuje, že vědci by se měli zaměřit vedle genetických a hormonálních příčin více na imunologické faktory, které by mohly mít biologický vliv na sexuální orientaci.

Protože je efekt staršího bratra známý už tak dlouho, podařilo se ho v mnoha studiích potvrdit. Důležité je zejména to, že šlo i o práce z jiných kultur; není tedy možné svést tento efekt třeba na výchovu.

Jak studovat příčiny homosexuality

Před deseti lety se tak poprvé začalo uvažovat o tom, že by se mohlo jednat o čistě biologický efekt, uvědomili si vědci, že je potřeba začít studovat prenatální faktory. A tak se to začalo zkoumat laboratorně.

Tým psychologů a imunologů testoval 16 žen bez synů, 72 žen s heterosexuálními syny, 31 žen s homosexuálními syny – ale bez starších bratrů a 23 matek homosexuálních synů se staršími bratry. V kontrolní skupině pak bylo 12 mužů.

Ukázalo se, že matky homosexuálních synů, především těch, které vychovávaly i staršího potomka, měly v tělech znatelně vyšší hladinu protilátek vůči dvěma proteinům, které se objevují u chlapeckých embryí – konkrétně v jejich mozcích.

Co se děje v těle matky?

Jak si to vysvětlují vědci? „Zdá se, že těla některých žen si během těhotenství, kdy čekají svého prvního syna, anebo těsně poté, začnou uvědomovat přítomnost cizí látky – proteinu typického pro muže. A začínají si potom proti němu vyvíjet imunitní reakci. Později, když čekají dalšího syna, může tato silná reakce protilátek vést ke změnám ve vývoji mozků embryí. Ty se mohou později projevit,“ popsal závěry studie profesor Bogaert.

Video Zprávy v 16
video

Reportáž: Partneři homosexuálů si zřejmě budou moct osvojit jejich děti

Podle něj to potvrzuje hypotézu, že efekt staršího bratra má původ v imunitní reakci. „Myslíme si, že je to velice důležité pro pochopení mužské sexuální orientace,“ dodal vědec. Nutno však dodat, že tento efekt je statisticky velice malý. Drtivá většina mužů se starším bratrem se nikdy homosexuály nestane; příčin vzniku homosexuality je tedy zřejmě mnoho.