Antidepresiva se přes čističky dostávají do těl ryb. Ty jsou pak bezstarostné, což je může stát život

Pstruhy v tocích, kam vyvěrají čističky odpadních vod, ovlivňují psychoaktivní látky jako antidepresiva, jejichž zbytky se do vody tímto způsobem dostávají. Ryby se méně bojí, což může vést k tomu, že se včas neukryjí před predátory. Ukázal to výzkum fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.

Vědci zkoumali populaci pstruha obecného v potoku na Prachaticku. V organismech pstruhů žijících v blízkosti vyústění čističek se podle jihočeských vědců nachází až 11 psychoaktivních látek, mezi něž patří například právě antidepresiva. „Vodní organismy, které žijí v tocích, do nichž ústí čističky, jsou psychoaktivním látkám vystaveny celý život a koncentrace těchto látek v jejich těle může ovlivňovat jejich metabolismus i chování,“ uvedla Kateřina Grabicová z Laboratoře environmentální chemie a biochemie fakulty rybářství a ochrany.

Výzkum chtěl zjistit, zda látky z čističek nějak působí na ryby. „Domníváme se, že ovlivnění chování může v kombinaci s dalšími vlivy způsobovat velmi významné změny v populacích volně žijících ryb i obecně ve vodních ekosystémech. Ryby mohou například projevovat menší bázlivost a neukrýt se včas před predátorem,“ uvedla Grabicová. Nejvyšší koncentrace psychoaktivních látek se objevila v játrech a ledvinách pstruha.

Data potvrzuje i světový výzkum

K obdobným závěrům dospěli i zahraniční vědci ve studii, jejíž závěry letos publikovaly odborné časopisy. Také v řece Niagara se podle nich vyskytují zbytky léků používaných při léčbě deprese. Podle vědců to může ohrozit život tamních ryb, protože to ovlivní jejich pudy k přežití i rozmnožovací schopnosti.

Pro člověka to riziko nepředstavuje 

„Množství antidepresiv v rybách nepředstavuje pro člověka riziko, zejména ne ve Spojených státech, kde se orgány, jako je mozek, příliš nekonzumují,“ uvedl hlavní autor této studie Randolph Singh. „O to větší je ale riziko pro biodiverzitu – teprve nyní začínáme chápat, jaké důsledky by to mohlo mít.“ Výsledky této práce vyšly v odborném časopise Environmental Science and Technology na konci srpna.

Příčinou tohoto stavu je zřejmě především obliba antidepresiv, která ve Spojených státech (ale i v České republice) stále roste. Mezi roky 1999 a 2014 vzrostlo množství těchto léků, kterých Američané zkonzumovali o 65 procent více. Zařízení na čištění a úpravu vody na to nestačí reagovat – nemají prostředky na to, aby se v nich voda dokonale vyčistila.