Skřeti, legionáři i tvrdá terénní práce. Mezinárodní den archeologie nabízí bohatý program

V sobotu se koná Mezinárodní den archeologie - je oslavou archeologie a nadšení z objevování. Přinášíme – tipy Vědecké redakce na zajímavé akce.

Každoročně třetí sobotu v říjnu různé archeologické organizace napříč celým světem nabízejí archeologický program a aktivity návštěvníkům všeho věku a všech zájmů. Může mít podobu archeologického festivalu pro rodiny, návštěvy archeologické lokality, cvičných vykopávek, přednášek nebo návštěvy archeologa ve škole.

Organizací této akce archeologové usilují o zvýšení povědomí o archeologii tím, že veřejnosti nabízí možnost zapojení do mnoha různých aktivit. Hlavně je ale Mezinárodní den archeologie její oslavou a zdůrazňuje myšlenku, že je všude kolem nás.

Poprvé byl slaven v USA v roce 2011, rychle však pronikl do zahraničí a v roce 2013 už jej slavilo přes 70 tisíc lidí v různých zemích světa. V roce 2014 se poprvé konal i v České republice. Více informací o akci včetně kompletního přehledu ZDE.

Praha nabídne Bartošku, egyptologii i středověkou slavnost

Společný program pražských archeologických institucí se bude konat na Filozofické fakultě UK (Celetná 20), kde si budou lidé moci vyzkoušet terénní práci archeologa v terénu, poznají keltskou módu, zkusí, jak se vytvářely jeskynní malby a další. Od 13:00 tu bude i herec Jiří Bartoška – letos totiž uplynulo už 40 let od jeho pravěkých filmů Na veliké řece, Osada havranů a Volání rodu.

Mezinárodní den archeologie v Náprstkově muzeu bude zaměřen na poznávání Súdánu, nejen starověkého, ale i současného. Během dne proběhne v muzeu bohatý program, v rámci kterého bude formou přednášek, diskusí, ochutnávek místních gastronomických specialit a dílen (nejen pro děti) představena historie i kultura tohoto státu.

V archeologickém parku Liboc můžete zažít Středověkou slavnost, která se bude konat od 14:00 do 18:00. Program bude doplněn ukázkami středověkého šermu a scénkami ze života našich předků. Ke zhlédnutí bude kovářské umění a možnost vyzkoušet si středověké zbraně i zbroj, střelbu z repliky historického luku, výrobu keramiky na hrnčířském kruhu, stříhání ovcí, tesání dřeva i tvoření ve výtvarných dílničkách.

V Plzni uvidíte 3D modely artefaktů a zaniklou vesnici

V Plzni se mohou návštěvníci Katedry archeologie seznámit s jednotlivými archeologickými nálezy od pravěku po 20. století, ale také poznají ty nejmodernější postupy při jejich zpracování – například geografické informační systémy, 3D modely artefaktů a lidských kosterních pozůstatků, repliky artefaktů vyrobené experimentálními postupy a další.

Archeologická exkurze na zaniklou středověkou vesnici v polesí Zábělá začíná v 11:00 na zastávce MHD Zábělá. Vydá se na místo zaniklé středověké vesnice, kde lze rozeznat relikty původních usedlostí a dalších pozůstatků lidských aktivit ze středověku. Na příkladu pozůstatků vesnice v Zábělé bude představena nejen samotná ves, ale i různé postupy a metody, kterými archeologové zkoumají zaniklá místa v krajině.

Střední Čechy vás seznámí se Sajettou a představí výcvik legionářů

Pohled do pravěku a zkoušky dovednosti čekají na návštěvníky, kteří zavítají do areálu zámku v Roztokách. Archeologové připravili čtyři tematické dílny: návštěvníci si zkusí, jak by zvládli nezbytnosti, bez nichž by se naši předci neobešli, uvidí, co o životě člověka prozradí lidské kosti a znovu se mohou zamyslet nad příběhem hlavní hrdinky výstavy Jmenuji se Sajetta – Svět prvních zemědělců. Příznivci archeologie domů nepůjdou s prázdnou, krom nových poznatků a splněných úkolů dostanou na každém z pěti stanovišť šifru a pokud je vyluští, čeká je drobná odměna. Přijďte se přesvědčit, že archeologie je napínavá i zábavná věda.

Muzeum T.G.M. v Rakovníku připravilo na říjen výstavu s názvem „Germáni a doba římská“, která seznamuje s germánských osídlením našeho regionu v prvních staletích nového letopočtu. Výstava přináší řadu vzácných nálezů germánských i římských importů z výzkumů v ČR, které jsou uloženy v Národním muzeu. Během Mezinárodního dne archeologie dne 21. 10. 2017 nabízí komentované prohlídky této výstavy a jako doprovod legionáři z Legio X Gemina Pia Fidelis předvedou způsoby výcviku římských vojsk a svou výzbroj a výstroj.

Aranžování pravěkého hrobu v Brně a skřetí kmen

V Brně bude možné zúčastnit se spousty akcí. Na hradě Špilberk v Brně čeká na návštěvníky spousta ukázek z běžné práce archeologů, ale i zábavné a tvůrčí úkoly včetně drobných odměn. Na co všechno se můžete těšit:

  • Ukázka užití geofyzikálních přístrojů v praxi
  • Představení práce s detektorem kovů
  • Zkouška a ukázka funkčnosti různých druhů prehistorických seker (kamenných, bronzových, železných)
  • Mletí obilí na žernovu
  • Rekonstrukce rozbitých nádob, puzzle pro děti
  • Výroba šperků a ozdůbek z měděného drátu
  • Vrtání keramických střepů a výroba medailonků
  • Aranžování pravěkého hrobu
  • Pravěký kvíz

V rámci Dne archeologie v Brně nabízí zlevněné vstupné na některé výstavy výrazně inspirované archeologickými nálezy. Co třeba výstava Jeden kmen, která rekonstruuje fiktivní život třetího kmene, jak ho známe třeba z díla J.R.R. Tolkiena?