Čeští vědci měří hustotu deště pomocí mobilů. Výsledky jsou přesné a bleskové

Vědci z ČVUT testují pro někoho možná překvapivou možnost, jak využít síť mobilních operátorů – s její pomocí měří intenzitu deště. Padající kapky totiž tlumí mikrovlnný signál a podle toho se dá vypočítat množství srážek. Výhodou metody je téměř stoprocentní pokrytí i rychlost, s níž lze údaje získávat.

Jak to funguje? Na domech jsou směrové přijímací antény, na zemi vysílací směrové antény. Mezi nimi je takzvaný mikrovlnný spoj. „Když začne pršet, tak se mikrovlnný spoj samozřejmě tlumí, a z toho útlumu energie jsme schopni odvodit, kolik prší,“ popisuje princip Vojtěch Bareš z Katedry hydrologie Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Jde o nový přístup ve využití mobilní telefonní sítě, a přitom zcela intuitivní, stačilo přijít s nápadem a realizace pak už byla relativně snadná. „Dřív jsme o tom takhle neuvažovali. My jsme se na to dívali prostě z té naší strany – slouží to pro datové spojení, má to mít určitou dostupnost. Máme dobrý základ pro to poskytovat informace a spolupracovat,“ popsal Pavel Kubík, expert rozvoje transportních sítí z T-Mobile Czech Republic.

Systém má celou řadu výhod. Například antény není třeba nijak upravovat, musí se jen najít správné nastavení vzorce pro odvození síly deště.

K čemu to slouží?

Vědci výsledky svých experimentálních mikrovlnných měření kontrolují pomocí standardních metod. Měří se například velikost, rychlost a počet kapek – například klasickými vlhkoměry.

Podle dosavadních měření jsou výsledky skvělé – shoda mezi klasickým měřením a novou metodou je velmi přesná. Nový způsob pomocí sledování mobilního signálu však oproti klasickým a zažitým technologiím přináší dvě hlavní výhody: fungovat může všude, kde je pokrytí (dnes tedy prakticky na celém území České republiky) a data jsou k dispozici vědcům během několika vteřin. Při klasickém měření se data vědcům aktualizují každých pět minut. Podle vědců by tak metoda mohla pomoci třeba při varování před bleskovými povodněmi.