Zpomalovače hoření snižují dětskou inteligenci, tvrdí studie. Jsou všude

Zpomalovače hoření se nachází v nábytku, elektronice a dalším zařízení domácností – najde se jen málodko, kdo by nějaké v bytě neměl. Vliv na lidské zdraví mají prokazatelně negativní.

Vědci ze sanfranciské univerzity provedli meta-analýzu dat o tom, jak působí zpomalovače hoření. To znamená, že shrnuli veškerá data ze všech seriózních prací na toto téma; z nich se pokusili odvodit, zda existuje souvislost mezi používáním těchto látek a inteligencí dětí, jež jsou jim vystaveny.

Zpomalovače hoření jsou všude

Bromované zpomalovače hoření jsou látky běžně používané a přidávané do různých materiálů pro jejich unikátní vlastnosti. Mají schopnost zabraňovat nebo zpomalovat hoření, a tím chránit majetek a předcházet požárům.

S bromovanými zpomalovači hoření běžně přicházíme do styku každý den ve svém okolí, doma, ve škole, na pracovišti nebo ve stravě. Podle dosavadních studií se nejvíce uvolňují z televizních přijímačů.

Vědci se v převážné většině shodují, že dlouhodobá (celoživotní) expozice těmto látkám, díky jejich bioakumulaci a dlouhému poločasu rozpadu, může mít na populaci nepříznivé účinky. Používání řady bromovaných zpomalovačů hoření bylo proto zakázáno.

Ve studii vydané v odborném časopise Enviromental Health Perspectives se to potvrdilo. „Přes řadu pokusů o jejich omezení jsou bromované zpomalovače hoření stále všude kolem nás a je jim vystaven téměř každý člověk – největší riziko přitom představují pro děti,“ uvedla profesorka Tracey Woodruffová. A přesně to také prokázal výzkum: pokud byla těmto látkám intenzivně vystavena těhotná matka, IQ dítěte se průměrně snížilo o 3,7 bodu. Studie přitom proběhla na přibližně 3000 dětí. „Nemusí se to zdát moc, ale pokud uvažujeme na úrovni celé populace, pak to znamená, že jsou spousty dětí, které potřebují pomoci a důsledky nesou jejich rodiny po zbytek života,“ uvádí Juleen Lamová, hlavní autorka práce.

Výsledky této práce již podpořila i americká Národní akademie věd a zahrnula je do souboru důkazů o nebezpečnosti těchto látek, které pocházejí z experimentů na zvířatech. Dohromady tvoří masivní soubor důkazů o tom, že bromované zpomalovače hoření jsou zcela hmatatelným rizikem pro člověka.

Zpomalovače u koček i dětí

V odborném časopise Enviromental Science and Technology zase vyšla práce švédských chemiků, která popisuje příčinu řady zdravotních problémů u domácích koček. Autoři studie popsali, že vysoká hladina škodlivin, která byla naměřena, zřejmě pochází z prachu, který se najde v každé normální domácnosti – a je kontaminovaný zpomalovači.

„Díky vzorkům máme možnost nahlédnut do prostředí, ve kterém kočky žijí. Zkoumané kočky trávily většinu času v uzavřených prostorách. Kvalita vzduchu a prachu v domácnosti má na jejich zdraví určitě větší vliv než vnější prostředí,“ tvrdí Jana Weissová z katedry environmentálních věd a analytické chemie univerzity ve Stockholmu.

Tyto výsledky mají podle vědeckého týmu dopad také na malé děti: děti, stejně jako kočky, berou v batolecím věku do úst cokoliv, co naleznou na zemi a mohou se tedy snadněji než dospělí dostat do kontaktu s kontaminovaným prachem. Mají proto podobnou expozici chemikáliím v prachu jako kočky.

Na problém s bromovanými zpomalovači hoření upozornili nedávno i čeští vědci. Zdravotní riziko podle studie expertů Karlovy univerzity představuje zejména prach, na který se bromované zpomalovače hoření dobře vážou.

Není proto dobré dlouho pobývat v uzavřených (a zejména nevětraných) prostorách, kde se takové prachové částice obvykle v hojném množství nacházejí. Při vdechování tohoto prachu se bromované zpomalovače hoření postupně hromadí v tkáních, což může později vést až ke zdravotním komplikacím, jako je narušení hormonálního systému. Látky, které mají schopnost napodobit funkci hormonů a působit v tomto směru potíže, se označují jako tzv. endokrinní disruptory.

Náhrady za zpomalovače

Některé zpomalovače hoření se už v současné době používat nesmějí vzhledem k jejich negativnímu vlivu na životní prostředí a zdraví člověka. Začaly se však vyrábět jiné směsi. U nich sice nebyly škodlivé účinky dosud prokázány, ale není vyloučeno, že časem může vyjít najevo opak. Například potenciální vliv nově vyráběných bromovaných zpomalovačů hoření na hormonální činnost není zatím téměř vůbec prostudován, a proto je každý výzkum na toto téma velice přínosný.

Nedávno publikované výsledky vědců z PřF UK odhalují látku zvanou 2,4,6-tribromofenol jako nový endokrinní disruptor. Ačkoliv bude potřeba provést ještě další testy, je už nyní jasné, že schopnost narušovat hormonální rovnováhu má.