Šance, že se podaří splnit klimatické závazky, je jen 5 procent, varují vědci

Ekonomické a demografické trendy naznačují, že se Země do konce století oteplí více, než by rády státy, které podepsaly Pařížskou dohodu. Pravděpodobnost, že teplota stoupne jen o dva stupně, je pouze 5 procent.

Nový výzkum zkoumal celoplanetární trendy v ekonomii, emisích i vývoji populací. Jeho autoři dospěli k názoru, že pravděpodobnost splnění pařížských cílů je minimální. Zástupci 195 států roku 2015 stanovili cíl oteplování na maximálně dva stupně Celsia do konce století. Tým vědců z University of Washington v práci vydané ve studii zveřejněné v odborném časopise Nature Climate Change ale předpovídá, že to nastane jen s pravděpodobností 5 procent. Že by se podařilo udržet růst globálních teplot o 1,5 stupně Celsia nebo méně, dokonce „hrozí“ jen s jednoprocentní pravděpodobností.

„Jsme té hranici blíže, než si myslíme,“ uvedl hlavní autor studie Adrian Raftey. „Pokud chceme zamezit růstu o dva stupně Celsia, pak máme jen málo času. Veřejnost by měla být silně znepokojená.“

Video Události
video

Události:Hádky o klimatickou dohodu ve sněmovně

Vlády se dohodly na hranici dvou stupňů jednak proto, že jde o cíl jasně vymezitelný a snadno komunikovatelný (a zdálo se, že i dosažitelný), ale především proto, že jde o symbolickou hranici, jejíž překročení by podle klimatickým modelů vedlo k razantnímu vzestupu mořské hladiny, suchům, vlnám vedra – následkem by byly společenské nepokoje a možná i kolapsy.

Vědci v nové studii varují, že existuje 90procentní pravděpodobnost, že teploty do roku 2100 stoupnou o 2 – 4,9 stupňů Celsia. To by celý svět posunulo do těch rizikovějších scénářů; současně ale tato práce předvídá, že by nemělo do roku 2100 dojít ke krizovému scénáři, což je vzestup teplot o šest stupňů Celsia a více.

Jak k tomu došli?

Místo, aby se vědci snažili v rámci této práce studovat množství skleníkových plynů, které lidstvo vypouští, raději se zaměřili na analýzu dat o vývoji světové populace, hrubém národním produktu a dalších faktorech za posledních 50 let. Na jejich základě vytvořili statistický model, který uvažuje s několika scénáři.

Vychází z něj, že sice pokrok v moderních ekologických technologiích povede v tomto století k výrazným zlepšením, zejména v Indii a Číně. Ale nebude to stačit k tomu, aby se podařilo udržet oteplování pod dvěma stupni. Největším problémem se totiž stane stále rostoucí počet obyvatel Země; kolem roku 2100 by měl dosáhnout 11 miliard – naštěstí většinou v oblasti subsaharské Afriky, která vypouští skleníkových plynů relativně málo.