Kvůli rakovině přijde o plodnost třetina nemocných žen. Léčba se ale rychle zlepšuje

Ženy, které přežily rakovinu, mají o 30 procent menší šanci, že otěhotní. Konstatují to vědci, kteří provedli zatím největší studii dopadů této choroby na ženskou reprodukci.

Vědci pro tento výzkum analyzovali lékařské záznamy více než 23 000 žen ze Skotska, které přežily rakovinu, jež u nich byla objevena v letech 1981 až 2015. Tyto ženy otěhotněly jen 6627krát, což je výrazně méně, než by odpovídalo statistické pravděpodobnosti – kdyby byly ženy zdravé, měly by za tu dobu projít asi 11 000 těhotenstvími.

„Ukazuje nám to sílu rakoviny i léčby, která se proti ní používá, u žen a dívek, které se po vyléčení pokoušejí otěhotnět,“ uvedl vedoucí výzkumu Richard Anderson z Edinburgh University.

Nejvýrazněji se tento efekt projevil u žen, které před diagnózou ještě nikdy těhotné nebyly. Právě u nich je pravděpodobnost, že počnou, asi poloviční vůči zdravým ženám – 21 místo 39 procent.

Faktorů, které na to mají vliv, je podle autorů práce mnoho. Velké množství terapií poškozuje plodnost – ať už chemicky, nebo radioaktivitou. „Stejně poškozuje plodnost i rozhodnutí žen, které si prošly rakovinou, i jejich vědomé rozhodnutí rodinu vůbec nezakládat. Mnoho žen nechce přivést do tohoto světa dítě, když si nejsou jisté ani vlastním zdravím,“ uvádí Anderson.

Dobré zprávy 

Přestože se mohou zdát výsledky této práce velmi negativní, současně ukazují, jak moc se za poslední desetiletí posunula vpřed lékařská věda. Analýza dat totiž současně prokázala, že zatímco v 80. letech 20. století byla šance na početí po překonání rakoviny asi poloviční (vůči zdravým ženám), v roce 2005 už stoupla na 75 procent toho, co je běžné ve zdravé populaci. Jde především o razantní změnu způsobů léčby některých druhů méně invazivních nádorů, kde citlivost a přesnost pokročila nejvíce.

Profesor Anderson představil výsledky své práce na kongresu European Society of Human Reproduction and Embryology v Ženevě. Uvedl, že znatelný pokrok byl pozorován například u Hodgkinova lymfomu; ten se léčí s menším využitím radioterapie než před 30 roky, takže dochází k menšímu poškození plodnosti. Bohužel u jiných nádorových onemocnění, například leukemie, takový pokrok ještě nenastal.

Obecně je problém, že chemoterapie zvyšuje relativní reprodukční věk ženy – tedy třicetiletá žena má vlastně reprodukční potenciál ženy čtyřicetileté; šance otěhotnět u ní tedy výrazně klesá.

Co dál? Cesty k zachování plodnosti existují

Práce podle jejích autorů zdůrazňuje, jak důležité je přijít se široce rozšířenými procedurami, které by mohly zachovat plodnost žen a dívek, které očekává léčba rakoviny.

Jednou z cest je odebrání zdravé tkáně z vaječníků. Ta se zmrazí a implantuje se zpět, když už je žena zcela zdravá. První experimenty se již provádějí: například vloni oznámili britští lékaři, že porodila třiatřicetiletá žena, jíž byla část vaječníků odebrána před 11 lety.