Záhady i smysl molekulární elektrochemie představí vědci na konferenci Heyrovsky Discussion

Vědci z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského pořádají v termínu 18.-22. 6. 2017 jubilejní 50. ročník mezinárodní konference s názvem Heyrovsky Discussion. Konference se koná v zámeckém hotelu Třešť, jejím tématem bude Molekulární elektrochemie v oboru organické, koordinační a organometalické chemie.

Jaroslav Heyrovský, nositel Nobelovy ceny za chemii
Zdroj: Wikipedia

 V dnešní době zaměřené na „nano“vědu, nanomateriály a nanovrstvy jde molekulární elektrochemie ještě do daleko menších rozměrů, tedy až na úroveň struktury jednotlivých molekul, 3D-uspořádání atomů a tomu odpovídající rozmístění elektronů. A protože velká většina chemických reakcí je spojena s přenosem elektronu, elektrochemie je právě pro tento základní chemický výzkum nejvhodnější.

Video Profesor Heyrovský
video

Profesor Heyrovský

Pochopení základních principů chemických procesů a detailního poznání vztahu mezi strukturou a reaktivitou umožní cílenou syntézu nových generací účinných látek, nacházení zásadně nových řešení a dosažení jejich tolik žádaného a potřebného komerčního využití.

Konkrétním příkladem týkajících se jejich molekul jsou: vývoj katalyzátorů pro průmyslové organické syntézy, hledání nových specifických senzorů pro analýzu, studium molekul vykazující nelineární optické vlastnosti nebo hledání nových fotoaktivních látek do solárních článků.

Jak pomůže Heyrovského diskuze

Heyrovského diskuse vznikly těsně po smrti prof. Heyrovského jako pokračování jeho přístupu k badatelství. Byl známý tím, že se snažil být v neustálém kontaktu se svými kolegy a studenty, podporoval průběžná pracovní setkávání, kde bylo možné společně diskutovat a hledat další postup řešení i interpretaci získaných výsledků. Heyrovského diskuse mají od začátku formu menší, ale specializované mezinárodní konference o elektrochemii, která je každý rok zaměřená trochu jiným směrem. Jde o setkání cca 40-50 pozvaných účastníků z celého světa, to vše v neformální atmosféře.

V letošním roce bylo zvoleno interdisciplinární téma, kdy se mají možnost setkat elektrochemici pracující v široké oblasti chemie (od organické syntézy přes homogenní katalýzu až po analytickou chemii), kteří se na specializovaných kongresech nemají možnost potkat. A tak se zde sejdou vynikající elektrochemici spíše fyzikálně chemického zaměření.