Klimatická změna vám ukradne spánek, prokazují data. Nejvíce ohrožení jsou chudí a staří

Změna klimatu mění mnoho drobných i větších věcí, na něž si lidé zvykli. Podle nové studie ze Spojených států mezi ně bude patřit i délka a kvalita lidského spánku.

Pokud se bude klima vyvíjet podle současných modelů, kolem roku se výrazně sníží doba prospaných hodin. Autoři nové studie spočítali, že v polovině století by se délka spánku mohla v USA snížit o miliony hodin ročně, na konci století by to mohly být už dokonce stovky milionů hodin.

Hlavním autorem této práce je Nick Obraodvich z University of California San Diego. K tématu ho přivedla vlna veder z roku 2015, když cítil, že se mu v horku hůř spí – a podobný názor slyšel také od mnoha svých známých. Rozhodl se tedy ověřit, zda je kvalita a délka spánku nějak spojená s teplotou. Výsledky své práce prezentoval v odborném časopise Science Advances. Jde o doposud největší studii, která hledá souvislost mezi nedostatkem spánku a vysokými nočními teplotami.

Video Dopad Brexitu na spánek
video

Dopad Brexitu na spánek

„Spánek je většinou vědců i lékařů považován za základ lidského zdraví. Pokud je ho nedostatek, může to člověka učinit zranitelnějším jak akutními, tak i chronickými zdravotními problémy. Má také dopad na duševní zdraví i na lidské kognitivní schopnosti,“ uvádí Obradovich. „Naše studie ukazuje, že teplota prostředí má vliv na přerušování spánku i to, že klimatická změna může zvýšit počet hodin, které člověku chybí k vyspání.“

Chudí a staří se nevyspí 

Autoři práce využili údaje o 765 000 obyvatelích Spojených států z let 2002–2011, kteří odpovídali na otázky v rámci veřejného dotazníku. Pak data z tohoto výzkumu porovnávali s čísly, která pocházejí z databází National Centers for Environmental Information. V nich vědci vyhledali údaje o nadprůměrně teplých nocích a hledali odpovídající dny v dotaznících o zdraví. Nakonec promítli získané korelace do klimatických modelů, které předpovídají, jak se bude klima vyvíjet v dalších desetiletích.

Hlavním objevem této práce je, že opravdu existuje jasně definovatelný vztah mezi délkou spánku a výjimečně teplými nocemi. Pokud stoupnou noční teploty o jeden stupeň Celsia, znamená měsíčně na sto osob o tři noci spánku méně. Pokud se to přepočte na celou populaci Spojených států, jde o devět milionů nocí měsíčně – neboli 110 milionů nocí ročně.

Video Fokus Václava Moravce
video

Média jsou s námi více než spánek

Negativní efekt teplejších nocí je nejsilnější v letních měsících, přesně podle očekávání. Je až třikrát silnější než v jakémkoliv jiném období roku. Současně vědci upozornili na to, že v různých demografických skupinách se vliv horkých nocí projevuje různě. Nejhůře jím trpí, a tedy největší úbytek spánku zaznamenávají ty nejnižší příjmové skupiny a také lidé ve věku nad 65 let. Z chudých je to zdaleka nejhorší, dopad na ně je až třikrát horší než na bohaté. Hlavní příčinu této asymetrie autoři práce vidí především v nižší kvalitě bydlení a zejména nemožnosti pustit si klimatizaci.

Studie se věnovala pouze Spojeným státům americkým, které leží v relativně teplé oblasti planety – pro další oblasti světa zatím podobné údaje neexistují.