Víme, kde se ukrývá inteligence, oznámil mezinárodní vědecký tým

Tým evropských a amerických vědců zveřejnil závěry studie, ve které popsal 52 genů, jež jsou u lidí spojené s inteligencí. Mimo jiné se ukázalo, že neexistuje jediný „gen geniality“ – je jich mnohem více.

Výsledky této práce ukazují, jak komplexním tématem je inteligence. Podle autorů studie zveřejněné v časopise Nature je totiž kombinovaný vliv těchto genů minimální, na inteligenci se totiž zřejmě podílí další tisíce dalších, jež teprve čekají na objevení. A současně studie dokládá, že inteligence je do značné míry formována také životním prostředím.

I tak výsledky experimentu podle vědců umožní další výzkum. Ten by mohl lépe ukázat, jaká je biologická podstata lidské inteligence – a třeba i pomoci s vývojem léčiv spojených s poruchami inteligence u dětí.

Jak se zkoumá inteligence

Může nám to připadat neuvěřitelné, ale drtivou většinu lidských dějin nikoho inteligence vlastně nezajímala. Zkoumáme ji jen přibližně posledních sto let, nejčastěji pomocí různých druhů testů. Dokážeme díky nim docela přesně popsat, nakolik inteligentní daná osoba je, na jaké oblasti má největší talent, ale stále ještě nevíme, kde se v mozku nebo v genetické výbavě vlastně inteligence ukrývá.

Video Profesor Doležal o genetické úpravě rostlin
video

Profesor Doležel o genetické úpravě rostlin

Někdy se hovoří o velikosti mozku, jeho efektivitě, ale uvažuje se i o mnoha dalších faktorech. Autorka nové práce, genetička Danielle Posthumaová z Vrije University Amsterdam začala genetické základy inteligence zkoumat u jednovaječných dvojčat, která mají stejnou DNA – ukázalo se, že jejich IQ testy jsou si výrazně bližší než testy dvojčat dvouvaječných.

Inteligence je složitější, než jsme si mysleli

K podobným výsledkům dospělo i mnoho dalších prací, ale chyběl doposud výzkum na velkém vzorku případů. Postumaová byla již roku 2014 součástí projektu, který prověřoval genetické základy schizofrenie, takže má s podobným výzkumem zkušenosti.

Samotný výzkum inteligence vypadal tak, že sekvencovali části genetického materiálu u mnoha tisíc lidí, mezi nimiž neexistovalo žádné spojení. Pak zjišťovali, zda mezi geny a lidmi se shodujícími se vlastnostmi (například s vysokou inteligencí) existuje nějaké spojení.

Tým kolem Postumaové využil data ze 13 starších studií, díky čemuž měl obrovské množství zpracovaných a ověřených údajů. Výsledek? U 52 genů se ukázala jejich souvislost s inteligencí, 40 z nich se objevilo již u starších prací, ale 12 bylo pro vědce zcela nových. Každý z těchto genů však má na výsledky v testech jen zcela minimální vliv – individuálně každý z nich zvyšuje IQ jen o zlomek jediného bodu.

Takových genů jsou však zřejmě stovky, neexistuje žádný gen geniality, ale široké spektrum genů, které jsou zodpovědné za různé složky lidské inteligence.