Žlutookým tučňákům z Nového Zélandu hrozí vyhynutí. Vědci neví proč

Je to jeden z největších tučňáků světa, ale ani to mu nemůže pomoci v boji o přežití. Naopak, jeho velikost je zřejmě jednou z příčin toho, proč se ocitl na hraně vymření.

Tučňák žlutooký
Zdroj: Wikimedia Commons

Jeden z ikonických obyvatel Nového Zélandu zmizí do roku 2060, varuje nová zpráva ekologů. Tučňák žlutooký se podle studie zveřejněné v odborném časopise PeerJ na pevnině nemá šanci udržet, pokud výrazně nezasáhne člověk.

Autoři práce vytvořili model, který na základě údajů z minulosti promítá tyto trendy do budoucnosti. Vyplývá z nich, že hlavní příčinou jejich úbytku je oteplování oceánů – tedy jev způsobený změnou klimatu. Již nyní jsou tito nelétaví ptáci mezi ohroženými zvířaty, v blízké budoucnosti se však jejich status ještě zhorší.

Kam mizí tučňáci?

Výzkum vedl Dr. Thomas Mattern z University of Otago. Tvrdí, že jeho odhady jsou velmi konzervativní a opatrné. Nezahrnují nepředvídatelné nehody, k nimž dochází v poslední době čím dál častěji – například roku 2013 zahynulo z neznámých důvodů najednou 60 dospělých tučňáků žlutookých.

Od roku 2013 se populace těchto tučňáků stále snižují, především kvůli slabé porodnosti – rodí se jim čí dál méně mláďat. „Pokud vezmeme v úvahu údaje o délce života dospělých tučňáků, vychází, že lokálně vymřou do 25 let,“ uvádí studie.

Tučňáci žlutoocí jsou jedním z nejvíce ikonických zvířat tohoto ostrova; objevují se na reklamních plakátech lákajících k návštěvě země, jsou také na pětidolarové bankovce. Přesto, jak důležití jsou v symbolické rovině, pro ně ochranářské organizace v zemi dělají jen velmi málo. Místa, kde tučňáci dříve sídlili, jsou dnes zarostlá trávou a pustá, ptáci jsou pryč a už se zřejmě nikdy nevrátí.

Vědci vlastně ale pořádně neví, proč vlastně tučňáci ubývají – každý rok se jich narodí o něco méně a zemře o trošku více. Hlavním podezřelým je změna klimatu a oteplující se oceány, které poskytují ptákům méně stravy. Jenže klimatická změna je podle dat zodpovědná jen za třetinu úbytku tučňáků, zbylé dvě nejsou prozkoumány.

Spekuluje se o vlivu člověk; jednak tím, že na Nový Zéland zavlekl spousty predátorů, kteří zabíjí mláďata, ale také narušením přirozeného životního prostředí tučňáků. Větší zvířata mají s aklimatizací obecně častěji problémy, v jejich tělech se hromadí více jedovatých látek, potřebují více potravy a jejich populace snadněji kolabují.