Divokých šelem v Beskydech nepřibývá. Žije tam 15 rysů a 3 vlci

Vlčí hlídky v Beskydech narazily na stopy 15 rysů a asi tří vlků. Počet šelem se ale v posledních letech nijak zásadně nezvedá.

Počty velkých šelem žijících v Beskydech stagnují. Stejně jako loni narazily takzvané Vlčí hlídky během únorového mapování stop v terénu na stopy 15 rysů a až tří vlků. Vědí také o medvědovi, který žije na slovenské straně pohoří. Uvedla to Dana Bartošová z CHKO Beskydy a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Třiatřicáté mapování rysů, vlků a medvědů v Beskydech potvrdilo, že počty těchto vzácných zvířat v posledních letech stagnují,“ uvedla. Podle zaznamenaných stop a záběrů z fotopastí v Beskydech žije asi 15 dospělých rysů a sedm mláďat. Objevují se také stopy až tří vlků a jednoho medvěda. Ten ale žije na slovenské straně pohoří, kde zazimoval. „Teritorium těchto velkých šelem zahrnuje kromě CHKO Beskydy i Slezské Beskydy a pohraniční území Slovenska a Polska,“ poznamenala.

Kde najdete rysy

Nálezy starších i čerstvých pobytových znaků rysů, jde hlavně o stopy, trus, moč, chlupy či zbytky kořisti, potvrdily podle Bartošové výskyt rysů na tradičních lokalitách v západní části CHKO Beskydy a v Javorníkách. Pohybují se v lokalitách Veřovické vrchy, Radhošť, Kněhyně, Čertův Mlýn, Smrk, Trojačka, Lysá hora, Travný a Makyta. Ve východní části CHKO nebyl výskyt rysů potvrzen, ačkoliv tam mají srovnatelné podmínky. Výskyt vlka zjistili hlídky v horách kolem československé hranice, ve Vsetínských vrších a v oblasti Kněhyně a Smrku.

Největší hrozbou pro velké šelmy je podle ochranářů pytláctví a doprava, která ohrožuje zejména mladá nezkušená zvířata. „Budoucnost velkých šelem v Beskydech závisí na respektování ochrany jednotlivých zvířat ze strany držitelů střelných zbraní a nájemců honiteb a na důsledné ochraně migračních tras šelem mezi Beskydami a slovenskou a polskou částí Karpat,“ řekla Bartošová.

Video Události v regionech (Praha)
video

Vědci objevili v Milovicích pytlácká oka

Při mapování desítky dobrovolníků v terénu narazily na stopy dalších vzácných a chráněných živočichů, například vydry říční, bobra evropského, strakapouda bělohřbetého, žluny šedé, datla černého, krkavce velkého, ledňáčka říčního, kulíška nejmenšího a dalších. „Za zmínku stojí dvě pozorování orla skalního na slovenské příhraniční lokalitě,“ dodala Bartošová.