Za posledních 20 let přibylo 13 procent dětské rakoviny. Rychle roste úspěšnost léčby

Světová zdravotnická organizace oznámila, jak se mění počet dětí nemocných rakovinou. V poslední době jich značně přibývá – současně ale také stoupá šance na úspěšnou léčbu.

Rakovina je u dětí vzácnou chorobou; když se u nich už objeví, je nejčastěji spojená s nějakou genetickou poruchou – prostředí nebo životní styl jsou s ní spojeny mnohem méně často než u rakoviny dospělých.

Vědci z IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) zveřejnili nejnovější výzkumná data v odborném časopise Lancet Oncology, kde popisují příčiny, proč se počet dětí s touto chorobou tolik zvyšuje. Tou hlavní příčinou je, že se od 80. let dvacátého století výrazně zlepšily metody, jak rakovinu odhalovat.

Video 168 hodin
video

168 hodin: Rakovina u dítěte dopadá na celou rodinu

V letech 2001–2010 připadalo na každý milion dětí ve věku do 14 let 140 dětí s diagnostikovanou rakovinou. To je oproti minulým měřením nárůst o 13 procent. Poprvé se měřila také data u adolescentů – tam na milion dětí připadá 185 s rakovinou. Nejčastěji u nich jde o rakovinu bílých krvinek.

„Přes veškeré naše snahy je rakovina významnou příčinou smrti u dětí i adolescentů,“ uvedl šéf IARC Christopher Wild. „Tento nový soubor dat nám ukazuje, jak velký je to problém, a současně zvyšuje povědomí o tomto fenoménu.“

Boj proti leukemii

Asi třetina případů rakoviny u dětí do 15 let jsou leukemie – tedy rakoviny krve, které se v současné době v Evropě i USA již poměrně úspěšně léčí. Současně vyšla v časopise Lancet Haematology Journal práce, která popisuje, jak úspěšné jsou různé země světa právě v léčbě akutní lymfoblastické leukemie u dětí ve věku do 15 let.

Ukazuje se, že právě místo narození je tím nejdůležitějším faktorem pro to, aby dítě přežilo. Zatímco v Německu je pravděpodobnost přežití nejméně 5 let asi 92 procent, v Kolumbii je to pouhých 52 procent. Obecně se šance na přežití této nemoci zvyšuje po celém světě, ve Velké Británii se zvýšila ze 79 na 89 procent, v USA z 83 procent na 88 procent. V České republice patříme mezi nejúspěšnější země světa: Současnou léčbou je možno u dětí dosáhnout kompletní remise ve více než 95 % případů a 5letého celkového přežití (po 5 letech je riziko relapsu ALL již zcela minimální) v téměř 90 %.

Video Události: Rakovina plic je nejčastější
video

Události: Rakovina plic je nejčastější

Studie vycházely z dat posbíraných po celém světě, vědci však upozorňují, že údaje z vyspělých států jsou mnohem přesnější než ty ze zemí třetího světa. Zatímco v Evropě a USA máme údaje o 100 procentech dětí, v Asii a Africe jde jen o 5 procent dětí. V chudých zemích se dětská rakovina většinou ani nediagnostikuje a smrt takto nemocných dětí ani není později analyzována nebo vědecky popsána.

„Je velmi pravděpodobné, že vzestup v počtu dětských rakovin, který vidíme, spočívá v lepších diagnostických metodách,“ uvedla Anna Permanová z organizace Cancer Research pro britský deník Guardian. „Díky těmto údajům máme lepší povědomí o symptomech spojených s dětskou rakovinou, což lékařům pomáhá lépe odhalit děti, které by mohly rakovinou trpět.“