Miniaturní obrněnky loví kořist harpunami i biologickým rotačním kulometem

Mezinárodní vědecký tým poprvé nafilmoval, jak obrněnky loví. Využívají k tomu orgán, který funguje jako harpuna.

Obrněnky jsou drobné jednobuněčné organismy, které žijí hlavně v oceánech a tvoří většinou potravu pro ostatní tvory. Tyto jednobuněčné řasy jsou velmi důležitou součástí mořského planktonu. Při přemnožení, zejména na jaře, tvoří vodní květ červené barvy. Kromě chlorofylu totiž obsahují i karoten.

Obrněnky jsou jedinečnými mikroorganismy, protože zahrnují vlastnosti rostlin i živočichů. Známe druhy fotosyntetizující, parazitické, symbiotické nebo predátory. Rozmnožují se většinou vegetativně, dělením, avšak mohou se rozmnožovat i pohlavně. Některé druhy žijí i ve sladkých vodách, dokonce i v České republice.

Vědci zveřejnili v odborném časopise Science Advances poprvé to, jak obrněnky polykrikos kofoidi loví. Již dřívější výzkum ukázal, že tyto bizarní organismy jsou vybavené drobným mikroskopickým útvarem, který podobou a zřejmě i funkcí připomíná harpunu. Nový výzkum tento orgán přesně popsal – anatomicky i funkčně.

Drobné a dokonalé 

Vědci zjistili, že se tato organela skládá ze tří částí a dohromady opravdu funguje jako jakási harpuna – jedna z částí je hrotem, druhá lanem a třetí „navíjecím mechanismem“. Obrněnka má dokonce jakousi hlaveň, tedy tři kruhové útvary, které umožňují, aby mezi nimi harpuna mohla přesně vyletět k cíli.

Podobný mechanismus si vyvinuli také někteří žahavci, ale podle výsledků práce mezi nimi a obrněnkami není přímý genetický vztah; harpuny se tedy u obou druhů musely vyvinout zcela odděleně a nezávisle na sobě.

U jiné obrněnky, druhu jménem neatodinium, se zase podařilo najít podobnou loveckou zbraň, ale ještě pokročilejší povahy. Protože střílí jako munici více žahavých buněk, vědci ji začali pracovně nazývat „rotační kulomet“.