Zemřel archeolog Zdeněk Smetánka, autor Legendy o Ostojovi

Legenda o Ostojovi je jednou z nejslavnějších českých knih o archeologii. Její autor, docent Zdeněk Smetánka, zemřel ve věku 85 let. 

Zdeněk Smetánka
Zdroj: Archiv M. a E. Smetánkové

Byl respektovanou osobností české archeologie středověku, roky se podílel na výzkumech středověkých vesnic a nejstarších období Pražského hradu. Napsal mimo jiné knihu Legenda o Ostojovi. V ní na osudech jednoho rolníka ukázal proměny tehdejší společnosti. 

Video Zemřel archeolog Zdeněk Smetánka
video

Zemřel archeolog Zdeněk Smetánka

Od šedesátých let minulého století spolu s Miroslavem Richterem programově utvářel náplň a metodologii tohoto mladého historického oboru u nás. Po studiích na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v padesátých letech (obor dějiny umění a prehistorie) působil v Archeologickém ústavu Akademie věd, kde od roku 1972 vedl oddělení archeologie středověku a současně přednášel na dnešním Ústavu pro Archeologii FFUK, kde vychoval několik generací archeologů středověku. Vedle mnoha desítek odborných studií uveřejnil řadu textů určených širší veřejnosti, z nichž některé se staly důležitými položkami současné české historiografie. 

Velký ohlas vzbudily jeho knihy Hledání zmizelého věku, Archeologie na Pražském hradě (spolu s J. Frolíkem) a především Legenda o Ostojovi – Archeologie obyčejného života (1. vydání 1992), která se dočkala i německého překladu. Od obnovení časopisu Dějiny a současnost na počátku devadesátých let se Zdeněk Smetánka stal jedním z kmenových přispěvatelů a výběr z jeho článků vyšel souborně v knize Archeologické etudy. V roce 2006 mu byla udělena stříbrná medaile Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.