Hledá se lék proti spavé nemoci. Brněnský výzkum může zásadně pomoci

Výsledky studie, která hledala nové možnosti vývoje léčiv proti parazitům rodu Trypanosoma způsobujícím například spavou nemoc, zveřejnil v uplynulých dnech prestižní vědecký časopis Science. Na výzkumu mezinárodního týmu, jenž ukázal nové možnosti pro cílenou léčbu těchto chorob, se podíleli také odborníci z institutu Ceitec Masarykovy univerzity.

Prvoci rodu Trypanosoma způsobují zvířatům i lidem řadu závažných onemocnění, mezi něž patří spavá nemoc nebo Chagasova choroba, jimiž jsou infikovány miliony lidí na světě. Existující léčiva mají řadu vážných vedlejších účinků a často selhávají v tom, že parazity stoprocentně nezahubí, a může tak hrozit návrat nemoci. Je tedy třeba hledat nová léčiva s vyšší účinností.

Kladivo na spavou nemoc

„Do výzkumu jsme přispěli tím, že jsme za pomoci metod nukleární magnetické rezonance pomohli objasnit strukturu a malé rozdíly mezi podobnými bílkovinami u prvoků rodu Trypanosoma a u lidí,“ uvedl spoluautor výzkumu Konstantinos Tripsianes, který v Ceitecu MU vede výzkumnou skupinu Interakce proteiny-DNA.


Odborníci se při hledání možností nové léčby soustředili na glykozomy, malá tělíska, která jsou pro tyto prvoky charakteristická a která pomáhají s přeměnou glukózy, tedy jednoduchého cukru, na energii. K tomu jsou mimo jiné zapotřebí bílkoviny označované zkratkou PEX.

Mapa rozšíření spavé nemoci
Zdroj: Wikimedia Commons

„Zaměřili jsme se na interakci dvou bílkovin PEX5 a PEX14, z nichž první umí rozpoznat správný enzym a druhá umožňuje jeho přesun dovnitř glykozomu. Právě na tu druhou bílkovinu, označovanou jako PEX14, jsme se soustředili. Vytvořili jsme a porovnali její trojrozměrnou strukturu u parazita a člověka, v jehož buňkách se tento proces také odehrává. Zjistili jsme, že i když jsou si struktury těchto bílkovin velmi podobné, existují mezi nimi rozdíly právě v místě interakce, což nám umožní zacílit potenciální léčbu na interakci těchto dvou bílkovin konkrétně u Trypanozom,“ vysvětlil Tripsianes.


Výzkumníci díky tomu mohli vytvořit malé molekuly, které blokují interakci PEX5 a PEX14 a tím i metabolismus glukózy. Ta se hromadí v těle parazita, jenž pak zahyne v důsledku selhání metabolismu. „Díky rozdílům mezi bílkovinou u parazita a člověka nové sloučeniny neovlivní metabolismus glukózy v lidských buňkách, a blokátory bílkoviny PEX14 by se tedy mohly stát základem pro tvorbu nových léčiv proti onemocněním označovaným jako trypanozomiázy, jako je právě spavá nemoc nebo Chagasova choroba,“ doplnil Tripsianes.