Pavouci mají hlubokou osobnost, popsali vědci

Věda doposud považovala pavouky za tvory značně uniformní. Nové studie ale ukazují, že mezi konkrétními jedinci existuje obrovské množství rozdílů v chování – každý pavouk je tedy mnohem větší individualitou, než jsme si zatím mysleli.

Výsledky výzkumu vědci představili na březnové konferenci Midwest Ecology and Evolution Conference na University of Illinois. Věnovali se studiu slíďákovitých pavouků, kteří žijí ve Spojených státech a Kanadě.

Slíďákovitých existuje asi 3000 druhů, ve Spojených státech jich je asi 200 druhů. Jsou typičtí tím, že mají oči uspořádané do tří příčných řad. Slíďáci loví kořist podobně jako teplokrevné šelmy – vrhají se na ni pomocí odrazu silných zadních končetin; proto (a pro jejich často chlupatá tělíčka) se jim říká „vlčí pavouci“.

Co pavouk, to osobnost

Z pozorování biologů, kteří chování různých druhů těchto pavouků sledovali, vyplývá, že jde o složitější tvory, než by naznačovala jejich tělesná skladba. Důkazem by mělo být, jak odlišně se chovají různé druhy slíďáků, které se od sebe evolučně oddělily teprve nedávno. Vědci to studovali především na jejich reprodukčních strategiích.

Jednotliví samci stejného druhu volili v přístupu k samicím v rámci namlouvání značně odlišné strategie; dokonce natolik různé, že vědci byli schopní jednotlivé kusy spolehlivě identifikovat jen podle toho, jak při námluvách podupávají. Míra tak vysoké individuality nebyla u tak jednoduchých tvorů zatím předpokládána.

Výzkum je vědecky zajímavý především proto, že tito pavouci by se mohli v blízké době stát dalším modelovým organismem. U hmyzu jsou to zatím nejčastěji octomilka a háďátko, ale podle autorů práce je již brzy doplní slíďák – vědce na nich zajímá především kombinace jejich vizuálních, chemických a vibračních smyslů, v čemž se od ostatních tvorů liší.