Cenu za popularizaci vědy má šéfredaktorka Živy a etnomuzikolog

Významné ocenění Akademie věd ČR, čestnou oborovou medaili Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy, převzali z rukou předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše v pondělí 27. února 2017 dva noví laureáti – RNDr. Jana Šrotová, šéfredaktorka nejstaršího českého přírodovědeckého časopisu ŽIVA založeného v roce 1853, a renomovaný etnomuzikolog a pedagog PhDr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D.

„Medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy zavedla AV ČR v roce 2002 a uděluje ji nejen pracovníkům Akademie věd ČR a vědcům, ale také těm, kteří se svou každodenní činností zabývají popularizací vědy,“ uvedl při předávání cen prof. J. Drahoš.

„Velmi si tohoto ocenění vážím. Stejně jako je každé nové číslo Živy společným dílem všech zúčastněných, také medaile Vojtěcha Náprstka patří i mým kolegům z redakce a redakční radě časopisu, která s námi úzce spolupracuje. Velké poděkování za podporu náleží Akademii věd a Nakladatelství Academia, díky níž se stále daří zachovat odkaz zakladatele Živy Jana Evangelisty Purkyně,“ řekla Jana Šrotová. 

Video Medaile Vojtěcha Náprstka
video

Medaile Vojtěcha Náprstka

Profily oceněných:

RNDr. Jana Šrotová absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor fyziologie živočichů a buněčná biologie. V roce 2000 nastoupila jako redaktorka do časopisu ŽIVA, od roku 2006 zastává funkci šéfredaktorky. Pod jejím vedením se Živa stala moderním populárně-naučným periodikem, sdružujícím autory z ústavů AV ČR, univerzit a dalších odborných institucí, za jejího působení se významně rozšířil okruh témat i autorů.

PhDr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D., je absolventem Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje se na etnomuzikologii, etnochoreologii, strukturální analýzu českého písňového typu a využití počítačových databází v etnomuzikologii. Věnuje se zkoumání lidové instrumentální hudby v Čechách a dudácké hudební a taneční kultury jihozápadních Čech; je členem redakce Národopisné encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Od r. 1993 je uměleckým vedoucím, choreografem, autorem hudebních úprav dětského folklorního souboru Sluníčko Rokycany. Od r. 2003 vyučuje lidový tanec na hudebně-dramatickém oddělení Pražské konzervatoře.

Úspěch České televize

Roku 2016 dostal tuto cenu moderátor pořadu České televize Hyde Park Civilizace Daniel Stach. „Naši diváci chtějí přemýšlet. A my jim nabízíme pohledy světově respektovaných osobností na různé vědecké nebo společenské úspěchy i problémy. Mezi hosty nechybělo pět nositelů Nobelovy ceny, jeden z dvanácti lidí na světě, kteří se prošli po Měsíci, přeživší z Osvětimi či muž, který zachránil 1268 lidí při rwandské genocidě,“ uvedl tehdy. „Naším cílem je, aby diváci České televize měli možnost seznámit se s nejvýznamnějšími osobnostmi společnosti, odkrývat největší zajímavosti vědy a z každého dílu si odnesli něco nového, co se nikde jinde dozvědět nemohou.“