Není to mořský koník. Australští biologové poprvé nafilmovali mořského dráčka

Člověk až doposud nepořídil video-záznam, který by zachytil řasovníka Phyllopteryx dewysea v přirozeném prostředí.

Mořští koníci vypadají sice podivně, ale přitom jsou to zcela normální ryby z čeledi jehlovitých. Jejich většími příbuznými jsou řasovníci – na první pohled jsem jim dost podobní, jen jsou větší.

Zatím věda znala pouze dva druhy řasovníků: řasovníka rozedraného a řasovníka protáhlého. Anglicky se jim říká „sea dragons“, neboli mořští dráčci. Teprve nedávno biologové popsali třetí druh – zatím nemá české jméno, to latinské zní Phyllopteryx dewysea:

A až na začátku roku 2017 byl právě ten řasovník poprvé nafilmován v jeho přirozeném prostředí. Za tímto výzkumem stojí trojice mořských biologů ze Scripps Institution of Oceanography.
Poté, co přesně popsali i jeho tělo a chování, zjistili, že se od ostatních druhů řasovníků výrazně liší, a to ocasem. Jiné druhy řasovníků mají nepohyblivý ocas s výraznou špičkou – Phyllopteryx dewysea má sice ocas pohyblivý, ale bez špičky. Přesný důvod, proč tomu tak je, zatím vědci neví; odhadují ale, že za to může hloubka, v jaké žije.

Oba dříve objevené druhy řasovníků žijí v hloubce jen několika metrů pod hladinou, ten nový se ale vyskytuje až v hloubce kolem 50 metrů. Tam je již méně světla, takže většina organismů má červenou barvu – řasovníkům jejich výrazná rubínová červeň slouží jako maskování.
Vědci natočili dráčky pomocí dálkově ovládané miniponorky, která se do této hloubky může bez problémů potopit a vydržet tam až několik hodin.

Josefin Stillerová, mořská bioložka, jež se na objevení osmnácticentimetrového tvorečka podílela, říká: „Objevila jsem třetí druh řasovníka, o kterém jsme netušili, že v oceánu žije. Živého ho předtím nikdo neviděl. Všechny známé vzorky jsou v muzeu nebo je vyplavil oceán. My jsme tento druh popsali, ale teď ho potřebujeme pozorovat v přirozených podmínkách a zkoumat jeho chování, stavbu těla a způsob života.“