Evropská unie schválila zprávu o robotech. Řeší jejich inteligenci, zodpovědnost i ozbrojování

Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu schválil ve čtvrtek zprávu, která řeší výrobu a chování robotů. Předsedou výboru je český europoslanec Pavel Svoboda (KDU-ČSL).

„Od Frankensteinova monstra Mary Shelleyové po klasický mýtus o Pygmalionovi, přes příběh o pražském Golemovi až po roboty Karla Čapka, který vymyslel samotné slovo robot, lidé snili o stvoření myslících strojů, které měly většinou podobu androidů s lidskými rysy,“ uvádí se v návrhu.

Celou zprávu si můžete česky přečíst ZDE:

Zpráva o občanskoprávních pravidlech pro robotiku 223.04 KB

Rozvoj robotiky a umělé inteligence může podle navrhovatele zákona vést k tomu, že práci, kterou dnes vykonávají lidé, převezmou do značné míry roboti. Proto vznikají obavy o budoucnost zaměstnanosti a udržitelnost systémů sociálního zabezpečení. Návrh se vyjadřuje k celé řadě oblastní robotiky a vyzývá k vytvoření Evropské agentury pro robotiku a umělou inteligenci.

10 nejdůležitějších bodů zprávy:
1) Vyzývá Komisi, aby navrhla jednotnou evropskou definici inteligentních autonomních robotů a jejich podkategorií, přičemž by vzala v potaz rysy, jimiž se inteligentní robot vyznačuje.

2) Domnívá se, že zodpovědnost robotů je otázkou velkého významu, kterou je třeba řešit na úrovni EU, neboť pouze tak bude možné zajistit v celé Evropské unii stejnou úroveň transparentnosti, jednoty a právní jistoty ve prospěch spotřebitelů i podniků.

Video EU a roboti
video

EU a roboti

3) Domnívá se, že jakmile by byla zjištěna strana, která nese konečnou odpovědnost, odpovědnost této strany by byla v zásadě úměrná skutečnému rozsahu příkazů daných robotovi a míře jeho autonomie. Platilo by tedy, že čím má robot větší schopnost učení nebo vyšší autonomii, tím nižší by měla být odpovědnost těchto stran – a čím déle trvá „výuka“ robota, tím by měla být odpovědnost jeho „učitelů“ větší.

4) Domnívá se, že by měl být zaveden systém registrace pokročilých robotů, a vyzývá Komisi, aby stanovila kritéria pro klasifikaci robotů s cílem určit, kteří roboti by měli být registrováni.

5) Je třeba vypracovat kritéria pro „duševní tvorbu“ u děl, na něž lze uplatnit autorská práva a jejichž autory jsou počítače nebo roboti.

Zatím roboti životy zachraňují:

6) Domnívá se, že je zapotřebí etický rámec pro vývoj, výrobu a používání robotů.

7) Domnívá se, že automobilový průmysl akutně potřebuje evropská a světová pravidla k zajištění přeshraničního rozvoje automatických vozidel, má-li být plně rozvinut jejich ekonomický potenciál a mají-li mít technologické trendy pozitivní účinky.

8) Poukazuje na značný potenciál robotiky v oblasti oprav a kompenzace poškozených orgánů a životních funkcí lidí, ale také na složité otázky týkající se zejména možností vylepšování lidského těla. Požaduje, aby nemocnice a ostatní zdravotnická zařízení zřizovaly komise pro etiku robotiky, které by posuzovaly neobvyklé a složité etické problémy ovlivňující léčbu a péči o pacienty a pomáhaly při jejich řešení; vyzývá Komisi a členské státy, aby vypracovaly pokyny, které by napomáhaly zřizování a fungování těchto komisí.

9) Vyzývá Komisi, aby začala důsledněji monitorovat trendy zaměstnanosti a zaměřila se přitom zvláště na tvorbu a zánik pracovních míst v různých oblastech či oborech s cílem zjistit, ve kterých oblastech místa vznikají a ve kterých naopak zanikají v důsledku většího používání robotů.

10) Konstruktéři robotů by podle návrhu měli mimo jiné zajistit, aby byli roboti při jejich interakci s člověkem rozpoznatelní jakožto roboti. Všichni roboti by měli být vybavení jednoznačnými mechanismy umožňujícími vypnutí, které by měly být v souladu s rozumnými konstrukčními cíli.

Tuto zprávu začne projednávat v únoru Plénum Evropského parlamentu. Pokud bude schválena, je to důrazné doporučení pro Evropskou komisi, aby se tímto tématem začala zabývat. Teprve ona by mohla připravit konkrétní návrh zákona.