Čtvrtina Němek narozených letos se dožije 100 let, předpovídá demograf

Téměř každé čtvrté děvčátko narozené v letošním roce v Německu by se mohlo dožít sta let. Počítají s tím alespoň vědci z univerzity v Kolíně nad Rýnem. Letos narození chlapci na tom podle nich budou o něco hůře, i tak by se jich sta let mohl dožít každý šestý.

Eckart Bomsdorf z Institutu ekonometrie a statistiky kolínské univerzity je přesvědčen, že lidé většinou očekávaný věk svého dožití odhadují příliš nízko, protože vycházejí ze srovnání se svými rodiči a prarodiči, a opomíjejí přitom každou generaci se zvyšující věk dožití.

Podle Bomsdorfa bude věk, kterého se lidé dožívají, dále stoupat. Letos narozené holčičky v Německu tak mají devadesátiprocentní šanci dožít se roku 2100, u chlapečků je šance 82procentní.

Dvě prognózy, jedna je mylná

Data vědců z kolínské univerzity se výrazně liší od odhadů, které publikuje německý statistický úřad. Ten u letos narozených holčiček ve spolkové republice počítá s očekávaným věkem dožití 83 let, u chlapců pak 78 let.

Podle Bomsdorfova vyjádření pro Německý institut zaopatření ve stáří ale tyto údaje nedostatečně zohledňují budoucí pokrok v medicíně, a místo toho jen odpovídají na otázku, kolika let by se lidé dožili, kdyby se nic nezměnilo. Model vědců z kolínské univerzity počítá s tím, že holčičky i chlapci budou žít v průměru o nejméně deset let déle.