Karlova univerzita udělila čestné doktoráty dvěma špičkovým vědcům

Čestnými doktoráty Karlova univerzita šetří. Proto toto ocenění patří k těm nejváženějším.

V úterý 2. listopadu udělila Univerzita Karlova čestné doktoráty dvěma zahraničním vědcům – profesorce Susan Margaret Gasserové a profesoru Nobutakovi Hirokawovi. Slavnostní udělení proběhlo ve 14:00 ve Velké Aule Karolina.

Titul doktor honoris causa může Karlova univerzita udělit osobnostem, které se v mezinárodním měřítku významně zasloužily o rozvoj vědy nebo kultury anebo jinak o prospěch lidstva.

Prof. Susan Margaret Gasserová:
Je ředitelkou Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research na Univerzitě v Basileji. Pracuje s jedním ze základních živočichů vědeckého výzkumu – s půdním červem háďátkem obecným. Studuje strukturu genomu, zejména to, jak jsou chromozomy uloženy v jádru. Hlavní otázkou, kterou zkoumá, je, jak jeho struktura ovlivňuje práci našich genů. Zaměřuje se především na vliv na stárnutí buňky.

Video Prof. Susan Margaret Gasserová:
video

Prof. Susan Margaret Gasserová

Prof. Nobutaka Hirokawa:
Je profesorem na univerzitě v Tokiu. Patří ve svém oboru k nejcitovanějším vědcům světa, jeho články se objevují v časopisech jako Nature, Science nebo Cell. Je předsedou Mezinárodní federace buněčné biologie. Zaměřuje se na studium proteinů, které převážejí náklad v buňkách. S lehkou nadsázkou obsah své práce popisuje touto metaforou: „V našem světě farmáři vyrobí například ovoce a zeleninu a dopraví ho do města. K tomu použijí různé dopravní prostředky, například letadlo, vlak nebo kamion. V buňce jsou molekulární motory, které patří mezi proteiny, a převáží různý náklad na různá místa. To je klíčové pro náš život a pokud převoz nefunguje správně, objevují se různé nemoci, například epilepsie, cukrovka, demence nebo rakovina…“

Video Nobutaka Hirokawa
video

Nobutaka Hirokawa

Proč ocenění dostali právě tito dva vědci? Odpovídal profesor Ivan Raška z Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. Lékařské fakulty UK:

Video Prof. Ivan Raška
video

Prof. Ivan Raška