Nově objevená mnohonožka má 414 nohou, 200 jedových žláz a 4 penisy

Jedním z míst, kde se v poslední době daří nacházet neznámé zvířecí druhy, jsou hluboké neprozkoumané jeskyně. V jedné takové objevili američtí biologové velmi podivného tvora, který je zcela specializovaný na život ve světě beze světla.

Biologové Paul Marek, Jean Krejca a William Shear našli zatím jen jediný exemplář tohoto tvora – ale pro popis nového druhu to stačí. Mnohonožka dostala jméno Illacme tobini podle známého amerického speleologa, jenž v této oblasti prováděl průzkum. Žije ve velmi pozoruhodných jeskynních systémech v americkém národním parku Sequoia v Kalifornii. Obývá úzké prolákliny v tvrdých stěnách těchto jeskyní – tyto škvíry mohou být sice až stovky metrů dlouhé, ale jsou široké jen několik milimetrů.

Biologové zveřejnili svůj objev v odborném časopise ZooKeys. Popsali také některé informace o tom, jak bizarním způsobem tyto mnohonožky žijí. Protože jsou extrémně specializované na život v absolutní tmě, nepotřebují oči – a tak je ani nemají, jsou zcela slepé. Místo zraku se orientují hmatem, mají neobvykle vyvinuté různé senzorické orgány jak na hlavě, tak na zbytku těla.

Když se narodí, mají pouhých šest končetin. Ale s tím, jak rostou, jim na těle přibývají nové články a tedy i nohy. Funguje u nich jednoduché pravidlo: čím více končetin, tím starší mnohonožka.


Jinak je ale tento tvor pro biology velmi záhadný, například se zatím neví, čím se vlastně živí. Mají netypické zažívací ústrojí, které je zřejmě uzpůsobené konzumaci sliznatých částí hub a mechů nebo vyloženě tekuté stravy. Na těle mají 200 žláz, které vyměšují zatím neidentifikovanou tekutinu.

Na dvou článcích má mnohonožka po dvou orgánech, kterým se říká gonopody. Jejich funkce je stejná jako u penisu savců – tedy předat spermie samici.  


Rodina rekordmanek

Nejbližší příbuzný této mnohonožky byl objeven už roku 1926, také v kalifornských jeskyních. Vědci jej ale znovu neviděli až do roku 2005, kdy během velké expedice (stejný tým, který je za novým objevem) našli několik dalších exemplářů. Jde o zcela výjimečného tvora – je to zvíře, jež má vůbec nejvyšší počet nohou ze všech zvířat na Zemi. Průměrný exemplář jich měl 600, rekordman dokonce 750 nohou.

Jeskyně, kde byl nalezen nový druh mnohonožky
Zdroj: zookeys.pensoft.net

Mnohonožky nejsou stonožky

Mnohonožky jsou vzdálené příbuzné u nás známějších stonožek. Liší se však od nich nejen stavbou těla, ale také způsobem života. Mnohonožky mají na každém článku těla čtyři nohy, stonožky pouze dvě – od toho mají i jména: mnohonožky bývají výrazně nohatější než jejich příbuzné.

Základní rozdíl ale spočívá v chování: stonožky jsou predátoři vybavení velkými kusadly a chovají se velmi agresivně. Zato mnohonožky jsou pomalé, klidné a býložravé.