Živě

následuje

Studio ČT24

Podrobnosti

2021-svycarska_demokracie-barva

Švýcarská demokracie vznikla v létě 2010 jako komunální hnutí Zdravé Hradiště, které se opakovaně dostalo i do uherskohradišťského zastupitelstva. Neuspělo až v roce 2018 a tři roky nato se transformovalo do současné podoby.

Na celostátní úrovni chce formace nasměrovat Česko ke švýcarskému státnímu modelu. Za inspirativní považuje federalizaci regionů, referendem schválenou konstituci, ústavní stropy pro daně nebo ozbrojenou neutralitu bez dosavadního členství v euroatlantických strukturách. V čele hnutí stojí ostravský živnostník Tomáš Raždík.

Koronavirová krize ukázala zásadní poučení, že je nezbytné omezení veřejné zastupitelské moci, která v tomto případě opakovaně vyhlašovala protiprávní opatření.

Je potřeba stabilizovat státní finance zavedením povinnosti státu hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.

Prosazujeme nezávislost, neutralitu a udržování obchodních vztahů se všemi zeměmi s důrazem na ochranu lidských práv, přírodních zdrojů, demokracie a míru.

Místní rozvoj by měl být záležitostí obcí a krajů, nikoliv státu. Navrhujeme proto zrušit Ministerstvo pro místní rozvoj a finance ponechat krajům a obcím.

Chceme přímou volbu soudců a státních zástupců a obnovu ztracené důvěry občanů v ČR v právní systém, logiku, předvídatelnost, rovnost práva a spravedlnost.

Zemědělství by mělo zajišťovat potravinovou nezávislost země, decentralizované osídlení území, mělo by být udržitelné a co nejvíce ekologické.

Lékař je sice dobrý pomocník, ale prevence pomůže zdraví ještě lépe. Navrhujeme podpořit prevenci, zdravý životní styl a odpovědnost za péči o své zdraví.

Zastupitelská demokracie v ČR se neosvědčila a je zneužívána. Je třeba zavést přímou demokracii. Stát má být v rukou občanů, nikoli občané v rukou politiků.

Kultura by měla být rozvíjena, kultivována a financována především na lokální úrovni.

Průmysl a obchod je motorem prosperity a blahobytu občanů ČR. Státní regulace průmyslu a obchodu musí být minimální a měla by podporovat zdravou konkurenci.

Školství je především lokální záležitostí. Podpora sportu pro mládež a rekreačního sportu pro zdraví. Omezení podpory sportu vrcholového.

Smyslem pospolitosti občanů ČR a jejich státu je zaměstnanost, vzájemná spolupráce a pomoc těm, kteří to skutečně potřebují a jsou ne vlastní vinou v nesnázích.

Kvalita života společnosti se měří podle kvality života těch nejslabších.

Prioritou je dostavba dálniční sítě ČR a vybudování sítě vysokorychlostních železnic.

Země, která nekontrolovaně otevírá své hranice a nemá povoleno provádět hraniční kontroly, trestuhodně zanedbává svou svrchovanost a ohrožuje svou bezpečnost.Nejčtenější články