Živě

následuje

Studio ČT24

Podrobnosti

2021-otce-barva

Politické hnutí bez jasného pravolevého ukotvení vzniklo na počátku roku 2021 transformací iniciativy Chcípl PES, která organizovala nesouhlasné akce k vládním protipandemickým opatřením, a také charakter nového uskupení je primárně protestní. Hnutí odmítá covidové restrikce jako ohrožení svobody a upozorňuje na jejich rozpočtové dopady. Epidemická témata doplňuje o protikorupční agentu, chce snižovat byrokracii a zastavit růst státního dluhu.

Do sněmovny kandiduje v Karlovarském, Libereckém a Plzeňském kraji, dále na Vysočině, ve středních Čechách a v hlavním městě. V čele uskupení stojí majitel restaurace Šeberák Jakub Olbert, který je současně lídrem pražské kandidátky.

Vláda od začátku této krize nebojovala s covid-19. Hlavním cílem byl dobrý mediální obraz, moc a plné kapsy. Díky tomu zemřelo mnohem více našich spoluobčanů.

Štíhlý a efektivní stát. Stop populismu. Dovést k odpovědnosti tuneláře státní pokladny. Zavést důchodovou reformu.

Maximálně využít strategického položení ČR. Konec podlézavé politice. Zkoordinovat zahraniční politiku. Zasadíme se o referendum vystoupení z EU.

Jakékoliv dotace EU deformují celý trh u nás i v celé unii. Místní rozvoj zaměříme na rozvoj tradičních řemesel a výroby v malých a středních firmách.

Justice je základní pojistka demokracie. Pokud přestane fungovat nezávislá justice, stává se z tohoto zřízení totalita nebo monarchie.

Zasadíme se o návrat tradičních plodin. Z 21 základních komodit jsme v 17 nesoběstační a musíme je dovážet.

Zdravotnictví se už nikdy nesmí stát nástrojem politiky. Díky politickému tlaku, hrozbě ztráty zaměstnání i mediím mnoho z lékařů porušilo Hippokratovu přísahu.

Po 30 letech svobody jsme se dostali zpět na hranu totality. Za 1 rok vláda zdevastovala naše práva a svobody zakotvené v Ústavě, a to s posvěcením Parlamentu.

Zajištění ochrany našich tradic a českého jazyka. Podpora českých kulturních projektů.
Ochrana kulturních památek s maximálním využití právních prostředků.

Návrat EU k původním hodnotám. Ochrana malých a středních podnikatelů před velkými holdingy. Revize tzv. Green dealu.

Vzdělání bez šikanózních podmínek. Stop inkluzi ve školství. Zrušit Národní sportovní agenturu. Podpora vědy a výzkumu. Zavedení praktických výuk řemesel na ZŠ.

Kompletní analýzu systému dávek vyplácených státem vč. jejich oprávněnosti a vyplácení. Stavby dalších zahraničních montoven a skladů nejsou přínosem.

Vrátíme zpět hodnotu slovu a slibu. Zakotvíme v našem chování úctu a pokoru.
Zakládáme si na tradicích a kulturních rozmanitostech. Prosazujeme důstojný život.

Zrychlení výstavby dálnic a obchvatů s důrazem na cenu a kvalitu. Eliminovat přetíženou kamionovou dopravu. Podpora využití železniční dopravy.

Zastavení nelegální imigrace. Spolupráce na úrovni V4. Průhledná a kvalitní výběrová řízení na armádní techniku a výzbroj. Podpora aktivních vojenských záloh.
Nejčtenější články