Živě

následuje

Studio ČT24

Podrobnosti

2021-mzh-barva

Regionálně orientované uskupení vzniklo v květnu 2018 jako důsledek sporů v hnutí Moravané. Část jeho členů totiž nesouhlasila s podporou Svobodě a přímé demokracii Tomia Okamury.

Hlavním tématem hnutí zůstává decentralizace, reforma rozpočtového určení daní, zrušení krajů a přeměna Česka na stát se zemskou správou (Čechy, Morava, Slezsko a metropolitní oblast Prahy), jejíž součástí má být i ustavení moravského parlamentu. V dalších otázkách zaujímá Moravské zemské hnutí pozici proevropského, liberálního středu: je pro zjednodušení podnikatelského prostředí, zavedení eura i vznik jednotné unijní armády.

V čele uskupení stojí Ondřej Hýsek a v posledním volebním období bylo v dolní komoře bez zastoupení. Kandiduje v Jihomoravském a Olomouckém kraji a na Vysočině.

Aktivně podpoříme proočkování populace, buďme zodpovědní a opatrní.

Díky návratu k zemskému zřízení dojde k masivním úsporám a k jednoznačnému zlevnění a zefektivnění státní správy i samosprávy.

Základem zahraniční politiky ČR musí být orientace na západní Evropu s kultivovanější politickou scénou a se silnou územní samosprávou.

Opusťme tzv. smíšený model veřejné správy. Ideálními příjemci dotací z EU jsou země Čechy, Morava a Slezsko.

Neobnovení Čech, Moravy a Slezska po roce 1989, a naopak obnovení „gottwaldovských“ krajů v roce 2000, patří k největším nespravedlnostem současnosti.

Zastavme plýtvání se zemědělským půdním fondem, stop dalšímu záboru orné půdy.

Je třeba zlepšit kontrolu čerpání prostředků z veřejných zdrojů skrze zdravotní pojišťovny.

ČR trpí zásadním deficitem územní demokracie. Centralizace, loutková krajská samospráva a nerespektování zemí vyřazují ČR z proudu vyspělých evropských států.

Kultura a památková péče mají být výlučnou kompetencí jednotlivých zemí. Požadujeme samostatnou veřejnoprávní televizní a rozhlasovou stanici na Moravě.

Využívejme výhod jednotného evropského trhu, podporujme regionální produkci. Zasaďme se o rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Problematika vzdělávání, sportu, vědy a mládeže patří především do samosprávné kompetence našich zemí. Zrušme malý státní znak.

Cestou z krize jsou účelné investice, zejména do vzdělávání. ČR se musí připravit na přechod do průmyslu 4.0. Buďme středoevropskou mozkovnou, ne montovnou.

Požadujeme regionalizaci státu podle samosprávných zemí Čech, Moravy a Slezska. Krajské zřízení i pragocentrismus jsou brzdou rozvoje celé naší společnosti.

Propojíme Moravu s Evropou. Požadujeme samostatné hospodaření moravského politického orgánu s veřejnými dopravními investicemi.

Budeme iniciovat vznik evropské armády – Evropa musí dokázat ochránit svou nezávislost před mocnostmi. Spolupracujme v rámci NATO.

Nejčtenější články