Živě

následuje

Studio ČT24

Podrobnosti

2021-monarchiste-barva

Monarchistické uskupení vzniklo jako Royalistické hnutí Koruna Česká na podzim 1990 a představuje jeden z nejstarších subjektů tuzemské neparlamentní scény. Profiluje se jako proevropská, konzervativní a pravicová strana a jejím hlavním programovým cílem je proměna České republiky na české království – parlamentní monarchii v čele s Habsburky, která si zachová senát i sněmovnu a ve které kraje nahradí historické zemské zřízení (Čechy, Morava, Slezsko).

Před čtyřmi lety kandidovali zástupci monarchistů pod hlavičkou TOP 09, letos jdou do voleb samostatně. Vede je jejich předseda Radim Špaček.

Jakákoli opatření nesmí být chaotická, ale musí být vyvážená, koncepční, předvídatelná, jasně odborně i právně podložená a veřejnosti srozumitelně vysvětlená.

Krátkodobě je nutno zmrazit výdaje a nalézt úspory. Podpoříme příchod kapitálu a změníme správu daní, aby plátci mohli sledovat, co se s jejich daněmi děje.

K prosazení našich zájmů v EU je nutno formulovat předvídatelné a zdůvodněné pozice a najít pro ně podporu (a nepokazit předsednictví v roce 2022).

Operační programy financované z EU jsou příležitostí, kterou je potřeba nepromarnit. Programy musí být srozumitelné a podstatně méně byrokraticky nepřehledné.

Bez demokratické, vyvážené a všemi respektované dělby moci, v níž je fungující justice důležitou součástí, nelze spravedlnosti ani dosáhnout, ani ji udržet.

Krajině je nutno vrátit biodiversitu a napravit vodní režim. Bude třeba upravit zemědělské dotace ve prospěch krajinné rozmanitosti a omezit vliv agrobaronů.

Chceme posilovat systém primární péče, zvýšit odměny ve zdravotnictví a nároky na trvalé vzdělávání. Omezíme plýtvání vyšší účastí pacienta na kontrole výdajů.

Návratem k monarchii posílíme demokratický systém brzd a protivah. Test občanské odpovědnosti omezí volbu podle sobeckých cílů, odstraníme zdvojení 5% bariéry.

Přikláníme se k širšímu vymezení pojmu kultura ve smyslu chápání Goethova, tedy zahrnující i kulturu krajiny nebo kulturu chmele či enologii.

Podpoříme zvýšení inovací v průmyslu, prosadíme revizi horního práva. Pro oživení bytové výstavby je zásadní zjednodušit povolovací řízení.

Vzdělávání má využívat vrozené snahy objevovat svět a nasávat znalosti a podpořit rozvoj morální inteligence, komunikačních dovedností a kritického myšlení.

Hlavní podporu si zaslouží rodina a péče o blízké, úlevy náleží i sociálnímu podnikání. Systém dávek chceme transformovat, aby mohl pracovat každý, kdo chce.

Vraťme důstojnost do české politiky: na Hrad patří král!

Doprava musí být efektivní, environmentální, navázaná na infrastrukturu evropskou a hlavně bezpečná. Nechceme žádná další úmrtí kvůli chybějícímu zabezpečení!

Kredit české armády v NATO nesmí poškozovat neuvážené kroky politiků. Obranný rozpočet navýšíme postupně na 2 % HDP, včetně posílení výdajů na obranný výzkum.