Živě

následuje

Studio ČT24

Podrobnosti

2021-ans-barva

Národněkonzervativní hnutí vzniklo před deseti lety jako Občané 2011, nový název přijalo v červenci 2018 a programově zůstává na původních pozicích: Českou republiku chce vyvést z Evropské unie i ze Severoatlantické aliance, zamýšlí zestátnit strategická odvětví průmyslu, podporovat potravinovou soběstačnost nebo obnovit povinnou vojenskou službu. Staví se proti ilegální migraci a hájí Benešovy dekrety.

V posledním hlasování získala ANS (ještě jako Občané 2011) 359 hlasů a zůstala bez mandátu. Do letošních voleb alianci vede její předsedkyně Vladimíra Vítová.

Vakcinace je nezákonná. Nejde o očkování, ale o podání experimentální látky na genové bázi. O pandemii rozhodlo Světové ekonomické fórum, nikoliv WHO!

Musíme vystoupit z MMF a ze Světové banky. Náš vstup po r. 89 byl začátkem konce naší suverenity. Odmítáme vražedný neoliberální kapitalistický systém.

Musíme vystoupit z EU a z NATO! Nyní jsme totiž kolonií a ta nemůže mít vlastní zahraniční politiku. Chceme být neutrálním státem na bázi bilaterálních smluv.

Takzvané dotace EU jsou pouhým přerozdělováním části peněz, které jsme tam my sami poslali. ČR na členství v EU prodělala nejvíc. Jsme zadluženým krmelcem EU.

Právní řád je nepřehledný, nesrozumitelný a prakticky vylučuje zásadu, že neznalost zákona neomlouvá. Neorientují se v něm už ani samotní soudci a právníci.

Dokud budeme členem EU, nelze očekávat, že ČR bude potravinově soběstačná! Základní suroviny musí být produkovány, zpracovány a distribuovány na našem území.

Zdraví národa je veřejný statek. Zdravotnictví nesmí působit na základě tržních principů. Je nezbytné zajistit dostupnost kvalitní zdravotní péče všem občanů.

Demokracie nemůže fungovat na základě tzv. „odstupňované rovnosti“ politických stran. O prezentaci stran rozhodují jen peníze a média. To není demokracie!

Je nutno ukončit amerikanizaci české kultury a vrátit se zpět k národní identitě, která je to nejcennější, co máme. Kultura má povznášet ducha, a ne destruovat!

Dobrá vláda se pozná podle štěstí národa a takovou chceme mít. Růst HDP, dosažený okradením národa, ke štěstí nevede!

Vzdělání je celospolečenským statkem a jako takové má být v rozhodující míře financováno z veřejných prostředků. Člověka mohou vychovat jen lidé!

Solidarita napříč generacemi je nezbytným předpokladem existence společnosti. Sociální spravedlnost je základem pro důstojný život.

Zákony božské (přírodní) jsou absolutní a není v silách lidského intelektu je překonat. Současné snahy jít proti přirozenosti vedou jen k destrukci a ke zkáze.

Skončíme s privatizací dopravní infrastruktury! Dopravní politika musí vycházet z potřeb ČR, a ne EU! Dopravní infrastruktura musí být ve vlastnictví státu.

Největší bezpečnostní hrozbou je členství v EU a v NATO. Musíme vystoupit, být neutrální, uzavírat bilaterální smlouvy a požádat RF o bezpečnostní deštník.Nejčtenější články