Živě

následuje

Studio ČT24

Podrobnosti

2021-zeleni-barva

Liberální a prozápadní strana pohybující se nalevo od středu vznikla bezprostředně po sametové revoluci jako tuzemská obdoba západního politického proudu, který tradičně klade důraz na environmentální témata.

Do parlamentu se Strana zelených poprvé dostala už v roce 1992, když kandidovala jako jedno ze tří uskupení Liberálně sociální unie, tehdy ještě skončila v opozici. Podruhé Zelení vstoupili do dolní komory ve volbách 2006, kdy se jim podařilo získat šest mandátů a spolupodílet se na středopravicové trojkoaliční vládě Mirka Topolánka (ODS). V následujících hlasováních už poslanecké angažmá neobhájili, ve sněmovních volbách před čtyřmi lety získali 1,46 procenta hlasů. Do letošních voleb Zelené vede spolupředsedkyně Magdalena Davis.

Fungující stát musí zajistit připravenost a odolnost proti pandemii i dalším hrozbám.

Chceme moderní stát založený na ekologicky a sociálně udržitelné daňové politice.

Chceme z Česka sebevědomou zemi, odpovědnou za společnou budoucnost ve světě. Aktivně se připojíme k řešení bezpečnostních hrozeb i klimatické krize.

Chceme moderní města, která reagují na klimatickou krizi a stárnutí obyvatelstva, a která nabízí bydlení, které si lidé mohou dovolit.

Chceme dostupnou a digitalizovanou justici pro všechny. Posílíme transparentnost výběru soudců i nezávislost zastupitelstev.

Ochrana živé přírody a čisté vody i vzduchu je naší prioritou. Zastropujeme zemědělské dotace, uhlí necháme pod zemí, podpoříme obnovitelné zdroje energie.

Chceme veřejné zdravotnictví založené na solidárním všeobecném pojištění, s důrazem na prevenci nemocnosti a omezování dopadů znečištění na lidské zdraví.

Chceme v ČR vyspělou a funkční demokracii založenou na spravedlivějším zastoupení všech společenských vrstev i skupin a pluralitě ve veřejném prostoru.

Požadujeme alespoň 1,5 % státního rozpočtu pro kulturu. Podpoříme tradici, ale i současné umění. Zasadíme se o skutečně nezávislou žurnalistiku.

Naším cílem je průmysl postavený na zelených základech bezuhlíkové energetiky a inteligentních sítích a inovacích, který spojuje prosperitu s udržitelností.

Školství musí nejen dohnat výpadek způsobený pandemií, ale také reagovat na probíhající technologické změny a vývoj společnosti.

Reforma sociálních dávek, potírání chudoby i snazší skloubení rodinného života a práce – to jsou zelené priority pro prosperující a soudržnou společnost.

Pro kvalitu života v ČR je zásadní především zmírnění efektů klimatické krize a odstraňování nerovností ve společnosti.

Podpoříme hustou síť bezemisní dopravy, zejména vysokorychlostní vlakové trati či elektromobilitu založenou na obnovitelných zdrojích.

Přijmeme odpovědnost za společnou budoucnost ve světě a aktivně se připojíme k řešení narůstajících bezpečnostních hrozeb, pandemie i klimatické krize.


Nejčtenější články