Živě

následuje

Studio ČT24

Podrobnosti

2021-kscm-barva

KSČM vznikla v roce 1990 jako nástupnický subjekt předrevoluční Komunistické strany Československa a totalitní minulost mateřské partaje z ní také v polistopadovém parlamentu desítky let činila subjekt se značně omezeným koaličním potenciálem.

Tuto ideovou blokádu prolomila nejprve na krajské úrovni ČSSD, když komunisty před devíti lety přizvala do devíti krajských vlád, na celostátní úrovni poměry změnilo hnutí ANO po posledních sněmovních volbách. V těch KSČM sice získala jen 7,76 % hlasů, díky patnáctičlennému poslaneckému klubu ale s hnutím uzavřela dohodu o toleranci (a faktické podpoře) jeho menšinové vlády, která platila po většinu volebního období, a komunisté tak měli největší vliv na tuzemské vládnutí od listopadové revoluce.

Ideově strana zastává konzervativní levicové pozice. Za svůj programový cíl označuje zavedení socialismu, preferuje silný ochranářský stát a tradiční komunistický internacionalismus obrušuje nacionalistickými akcenty. Žádá odchod z NATO. V čele strany zůstává Vojtěch Filip, žádnou z kandidátek do říjnového klání ale nevede.

Nepodporujeme další lockdown. Je nutné, aby se život vrátil do normálu a došlo ke stabilizaci ekonomiky. Zakázky na ochranné pomůcky by se měly prošetřit.

Budeme podporovat investice mj. hlavně do bydlení a nových technologií, prosazujeme progresivní zdanění a miliardářskou daň.

Chceme, aby ČR byla suverénní zemí hájící zájmy svých občanů, nikoli poskokem velmocí. Jsme pro revizi Lisabonské smlouvy a možnost vypsání referenda o EU.

Za prioritu považujeme rovnoměrný rozvoj regionů, aby i v nejodlehlejší vsi měli občané ty nejlepší podmínky pro život, všechny služby, které potřebují.

Zaměřujeme se mj. na majetková přiznání, odpovědnost politiků a úředníků za zaviněnou škodu, exekuční řízení chceme převést pod stát (bez honby za ziskem).

Podpoříme domácí zemědělce a jejich kvalitní produkci, budeme bránit dalšímu záboru zemědělské půdy a jejímu ničení erozí, pesticidy aj.

Prosazujeme bezplatnou a stejně kvalitní zdravotní péči na základě pojištění pro všechny občany bez doplatků, všude dostupné stomatology i praktické lékaře.

Není skutečné demokracie bez vymahatelnosti práva. KSČM bude znovu prosazovat zákon o obecném referendu, který dosud žádná vláda nepřipustila.

Podporujeme širokou dostupnost kulturní a sportovní činnosti pro všechny generace, systém slev, odstranění bariér a 1 % z HDP na kulturu.

Podporujeme investice, tj. práci – od jaderné energetiky, vysokorychlostní železnice, dostupných bytů, až po výrobu s vysokou přidanou hodnotou.

Trváme na bezplatném vzdělání i na VŠ, zvýšení výdajů na školství, posílení jeho kvality i moderního vybavení (ICT), pomůcky a učebnice na školách zdarma.

Chceme zvýšit mzdy a prodloužit dovolenou, podporu pracovních míst pro hendikepované, absolventy škol i lidi před důchodem, pravidelnou valorizaci důchodů.

Chceme vrátit lidem životní jistoty – pro všechny generace dostupné bydlení, rovný přístup ke kvalitní zdravotní péči, vzdělání, k internetu, kultuře i sportu.

Podporujeme investice do dobudování dálniční sítě a obchvatů, rozvoj železniční nákladní dopravy a vysokorychlostních tratí, využití alternativních paliv.

KSČM je pro vystoupení z NATO (referendem), proti vojenským operacím vůči jiným zemím, vyjma humanitárních misí OSN. Odmítáme nelegální ekonomickou migraci.


Nejčtenější články