Živě

následuje

Studio ČT24

Podrobnosti

NS - barva

Politická strana, která vznikla před dvěma lety v Brně, se názvem odkazuje na nápis nad oponou Národního divadla a kandiduje pouze v Jihomoravském kraji. Na pravolevé politické ose nemá zřetelnější ukotvení, prosazuje zavedení nepodmíněného příjmu, přímé demokracie, snížení daní a ekonomicky silný stát. Do voleb ji vede předseda Jiří Šoltys, se sněmovní politikou dosud zkušenost nemá.

Není zapotřebí zavádět povinnou vojenskou službu, ale obnovit všeobecnou brannou výchovu. Obnovit dobrovolné spolky pod patronem Armády ČR 

Chceme pro občany České republiky dálnice a rychlostní silnice pro vozidla do 3,5 t zdarma, a toto chceme prosadit i v rámci EU 

Chceme obnovit státní byty a ubytovny řízené státem. Tyto však nebudou státem dotované, budou řízeny tak, aby tvořily přiměřený zisk 

Díky nepodmíněnému příjmu se vyřeší mnoho palčivých a dlouhou dobu neřešených sociálních oblastí, spravedlivě a bez rozdílu pro všechny 

Vzdělávání je základ pro život a je nejlepší investicí, a to nejen osobní, ale také nejlepší investicí státu 

Naše země by se měla opět stát soběstačnou a navázat na nedávnou historii, ve které byla průmyslovou velmocí 

Hlavními cíli je obnova soběstačnosti republiky, zachování kulturního dědictví a odmítnutí snahy o potlačení národní hrdosti 

Chceme zrušit DPH a jako hlavní daň ponechat daň z příjmu, podpořenou výběrem účelových daní 

Nesouhlasíme se zvýhodňováním pouze zahraničních podniků a poskytováním pouze jim investičních pobídek 

Krajina není schopná zadržovat vodu, díky rapidnímu úbytku zemědělské půdy náš stát již dávno není potravinově soběstačný 

Chceme, aby se díky jedné chybě žádný občan nedostal do těžko řešitelných situací a dříve nabytý majetek byl nedotknutelný 

EU by neměla řešit například to, že se do Unie nesmí dovážet vynikající a levné banány z Kanárských ostrovů, že jsou o 2 centimetry kratší 

Zdraví každého z nás je prioritou a je velmi důležité i pro fungování celého státu 

V naší zemi by měla být obnovena demokracie a občanům by mělo být umožněno podílet se na chodu státu Nejčtenější články