Živě

následuje

Studio ČT24

Podrobnosti

DSSS - barva

DSSS vznikla před devíti lety přejmenováním Strany občanů republiky České (založená v roce 2004) a sdružila kolem sebe představitele Dělnické strany, kterou kvůli extremismu, militantnímu rasismu, protidemokratickým tendencím a vazbám na neonacisty zrušil v roce 2010 Nejvyšší soud.
Stávající DSSS setrvává na pozicích pravicového radikalismu a silného nacionalismu, žádá vystoupení z EU. Samu sebe prezentuje jako „národně orientovanou stranu“, která odsuzuje nacismus a deklaruje zájem na demokratické, sociálně spravedlivé společnosti bez rozdílu rasy. V uplynulých letech ovšem pořádala sérii protiromsky zaměřených manifestací a pochodů. Do říjnového hlasování vede DSSS její předseda Tomáš Vandas, před čtyřmi lety získala 0,86 % hlasů.

Česká republika musí být politicky neutrální. Požadujeme vystoupení ze struktur NATO. Armáda bude sloužit k obraně republiky

Stav silnic a dopravní obslužnost je ve špatném stavu, proto je nutné dostavět hlavní komunikace a začít opravovat ty současné

Stav dnešní společnosti, plné konzumu a zvráceností, je neudržitelný. Jedinou šancí je ochrana tradic a národních hodnot

DSSS odmítá, aby nepřizpůsobivá individua byla zvýhodňována na úkor těch, kteří poctivě pracují a z jejichž práce stát žije

Školství musí vychovávat k vlastenectví a úctě k národním tradicím a kulturním hodnotám. České školy musí vychovávat české děti! 

Odmítáme zvýhodňování zahraničních firem před českými, neboť motorem české ekonomiky musí být domácí podnikatelé a výrobci

Stát musí klást důraz na rozvoj a ochranu národní kultury a chránit ji před škodlivými vlivy. Kultura musí těžit z národních tradic

Základem daňové reformy by mělo být snižování nepřímých daní, které nejvíce zatěžují sociálně slabší skupiny obyvatel

Hlavní problém současnosti je imigrace. DSSS dlouhodobě proti tomuto zásadnímu problému bojuje. Odmítáme uprchlické kvóty

Půdu naší země, a to nejen tu zemědělskou, nepovažujeme za zboží a odmítáme její prodej zahraničním vlastníkům

Zpřísnění trestů pro trestné činy, jako jsou vraždy starých lidí a dětí. Obnova trestu smrti. Trestní a hmotnou odpovědnost politiků

Obnovit státní bytovou výstavbu pro mladé rodiny. Podporovat rozvoj bytových družstev a družstevní výstavby formou bezúročné půjčky

Zdravotní péče musí být bezplatná, s výjimkou luxusních zdravotnických služeb. Odmítáme znovuzavádění poplatků ve zdravotnictví

Státem přehlížené prorůstání politiky a ekonomiky podkopává demokracii a důvěru občanů v systém. Hrozí oligarchizace politického systémuNejčtenější články