Živě

následuje

Studio ČT24

Podrobnosti

SPS - barva

Specifické politické hnutí založil v červenci 2017 bývalý senátor občanských demokratů Vlastimil Sehnal. Kandidátky Sportovců se skládají z tuzemských hokejistů, trenérů nebo fotbalistů (kandiduje za něj mj. někdejší reprezentant Ladislav Vízek) a hnutí usiluje o sněmovní křesla kvůli prosazování profesních zájmů – chce zlepšit podporu tuzemského sportu, a zejména toho mládežnického. Na pravolevé politické škále pevnější ukotvení nemá, v současné dolní komoře je bez zástupce.

Prvořadým cílem vlády a parlamentu musí být ochrana života jednotlivce a bezpečnost společnosti! Není žádné vyšší priority! 

Je nezbytné co nejdříve dokončit dálniční síť a dostavět ostatní liniové stavby. Výmluv, jak to nejde, jsme už slyšeli dost!

Vyznáváme svobodu jednotlivce jako absolutní veličinu! Jeho omezování ze strany státu musí být co nejmenší, a to pouze v nezbytné míře

Stát tu není od toho, aby byl největším zaměstnavatelem, ale aby vytvářel rovné podmínky a postaral se o ty, kteří se nemohou postarat sami! 

Vzdělání, věda a sport a možnost tyto atributy naplňovat jsou nedílnou součástí společnosti, bez nichž ji není možno ani takto nazývat! 

V podnikání vyznáváme absolutní svobodu, bez zásahů a regulací státu a nesmyslných buzerací! Stát musí být pouhým garantem zákonnosti!

Kultura neodmyslitelně patří do vyspělé moderní společnosti, stát musí zajistit její tvůrčí svobodu a dbát její ochrany a rozvoje!

Pokud ekonomika vykazuje růst, je schodkový rozpočet zločinem! Nezadlužování našich potomků a příštích generací je naší povinností! 

Musíme uhájit naše křesťanské kořeny, dědictví našich otců a dědů! Svoji suverenitu, svoje hranice, svůj jazyk, své zvyky, svoji kulturu! 

Pro zdravé ekonomické a pro přírodu nezatěžující zemědělství a tím i tržní ceny potravin je bezpodmínečně nutné ukončit dotační politiku!

Soudci a státní zástupci všech stupňů a ústavní činitelé jsou povinni se chovat tak, aby nebyly zpochybňovány základy právního státu!

Dotace jsou rakovinou dnešní ekonomiky a je třeba je zrušit! Starostové, místní a státní správa už dnes ani neumí bez dotací hospodařit!

V žádné vyspělé zemi nemůže být nejkvalitnější zdravotní péče bez toho, aby si pacient připlácel! Jiný výklad je jen mystifikací a lží! 

Volené orgány a státní instituce fungují dobře. Ale pozor, jsou ohrožovány jednotlivci a nátlakovými skupinami, které nejsou nikým voleni!