Živě

následuje

Studio ČT24

Podrobnosti

ČSNS - barva

Česká strana národně sociální se deklarativně hlásí ke své prvorepublikové a poválečné historii, kdy do řad strany patřil prezident Edvard Beneš i Milada Horáková. Ve své moderní podobě nicméně ČSNS vznikla teprve v roce 1995 sloučením Svobodných demokratů a Liberální strany národně sociální, stávající historický název přijala na podzim o dva roky později.
Dnešní ČSNS je protiunijně orientovaná strana, která žádá vystoupení republiky z euroatlantických struktur, zrušení horní komory, znárodnění církevního majetku a přechod k prezidentskému systému. Do voleb vede ČSNS předseda Michal Klusáček a na své kandidátky strana pozvala i zástupce národovecké Aliance národních sil.

Vystoupit z NATO, zavést povinný vojenský výcvik, vystoupit ze Schengenu, hlídat hranice, zakázat pastoraci cizincům, nepřijímat imigranty

Vybudovat MAGLEV Brno–Ostrava–Praha, metro na ruzyňské letiště a Kladno, přednostně postavit D35 a D43, zakázat privatizaci infrastruktury 

Odmítnout adopce homosexuály, zrušit veřejné kamerové sledování, nepřijímat muslimské migranty, kontrolovat neziskovky placené zahraničím 

Zavést novomanželské bezúročné půjčky, práceschopným dávat pracovní místa, nikoliv peníze, stanovit minimální mzdu na 40 % průměrné mzdy

Zavést 8leté ZŠ a během SŠ vojenské školení s následným půlročním výcvikem,bezplatné školství do 25 let, zrušit inkluzi a církevní školy

Znárodnit ČEZ a rozvod silové elektřiny, spojit v jeden národní podnik, dostavět JE Temelín, zrušit podporu zahraničním investicím

Zrušit soukromé ochranářské svazy v kultuře, znárodnit církevní majetek, změnit veřejnoprávní formu ČT a ČRo na státní, zrušit TV poplatky

Ústavou určit druhy a konkrétní výše daní, při vyrovnaném státním rozpočtu zrušit nutnost jeho schválení poslanci, zrušit EET

Vystoupit z NATO a EU, vyhlásit neutralitu, ale spolupracovat se Slovenskem a státy V4, nepodřizovat se zájmům nadnárodních korporací

Rozvíjet družstevní hospodaření, zakázat vlastnictví půdy cizincům, přestat pěstovat řepku, energetiku založit na jaderných elektrárnách

Zrevidujeme rozsudky, které byly vyneseny podle posudků písmoznalců, protože „písmoznalectví“ není obor akreditovaný ministerstvem školství

Vystoupit z EU - nepřijímat dotace. Rozvoj podpořit zjednodušením podnikání, zrušit EET, volné živnosti pouze na rodné číslo bez živnosťáku

Vybudovat národní podnik pro výrobu generických léčiv, sloučit zdravotní pojišťovny do jedné, zachovat státní nemocnice, zrušit poplatky 

Rozdělit zákonodárnou a výkonnou moc na úrovni voleb, zavést prezidentský systém na všech úrovních, zakázat neziskovkám účast na politice Nejčtenější články