Živě

následuje

Studio ČT24

Podrobnosti

SPR-RSŠ

Výrazně pravicové a silně nacionalistické uskupení není na tuzemské politické scéně nováčkem. Sládkovi republikáni budili kontroverze už jako parlamentní strana v letech 1992 až 1996, kdy její poslanci prosluli extremistickou rétorikou a obstrukcemi. V průběhu času se vliv SPR-RSČ snižoval, v roce 2013 došlo k jejímu rozpuštění a obnovena byla teprve loni.
V letošních volbách uskupení nabízí protiunijní program s izolacionistickými a anti-liberálními prvky. Chce vypsat referendum o setrvání v EU a NATO, zrušit Senát, posílit prvky přímé demokracie a obnovit trest smrti. Volebním lídrem strany, která v dolní sněmovně momentálně nemá zastoupení, je opět Miroslav Sládek.

Bezpečnost je závislá na situaci v EU, proto zabezpečit hranice, zrušit přistěhovalectví, umožnit co největšímu počtu občanů se ozbrojit

Doprava je určující pro ekonomiku i životní úroveň. Dokončit dálniční síť, rekonstruovat železniční tratě pro vyšší rychlosti 

Společnost se nedokázala vypořádat s totalitním pokřivením. Mravní kodex neexistuje. Život není životem, ale jen přežíváním

Za práci musí být odměna, která umožní rozvíjet člověka i jeho potomky na vysoké úrovni. Právě tak důchod musí být odměnou a ne trestem 

Stále nižší úroveň a rezignace státu na vzdělávání uvrhla školství do temné snůšky multikulturní indoktrinace dětí a mládeže

Likvidace zbrojního průmyslu, rozkradení podniků vedlo k přeměně země v montovnu zneužívající levnou pracovní sílu pro robotování na pásech

Naše kultura je evropská, křesťanská, řecko-římská. Tu musíme spolu se svým rodným jazykem rozvíjet. Multikulturalismus národ zničí 

Rozumné hospodářství žádá omezovat výdaje v době krize, naopak investovat do budoucnosti v době prosperity. Minimalizovat státní byrokracii

Rovnocenná spolupráce se všemi. Žádný extremismus v příklonu k jedné nebo druhé straně. Rovnoprávností a suverenitou ku prospěchu země

Od počátku prosazujeme zachování a podporu zemědělství v původním rozsahu, tak zajistit potravinovou soběstačnost jako strategický princip

Ministr spravedlnosti prohlásil, že zde žádná spravedlnost není. Jak se potom může dovolat spravedlnosti prostý občan. Stav justice je katastrofální

Více pravomocí obcím, zastupitelstvům, přímá vol. starostů. Dotace z EU jsou jen přeléváním části peněz, které jsme sami do fondu EU poslali

Obnovit zdravotnické školství v původním rozsahu. Zvýšit platy lékařů a sester na úroveň, která zajistí jejich setrvání v republice

Demokracie zde je jen iluzí a vládci se ji již ani nesnaží předstírat. Oligarchové podporovaní médii přivedli zemi znovu do totalityNejčtenější články